Aanmelden

U wilt graag gebruik maken van 'Hulp bij het huishouden' door Beek & Bos? Dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente Leudal. Indien de gemeente oordeelt dat u in aanmerking komt voor 'Hulp bij het huishouden', dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij Beek & Bos. Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke u taken u nog zelf kunt uitvoeren, wat de mensen in uw omgeving kunnen doen en wat Beek & Bos gaat doen.