Veelgestelde vragen: Coronavirus

 • Hoeveel bezoekers mag de bewoner ontvangen?
  • Vanaf 26 juni geldt er geen maximaal aantal bezoekers per dag. Wel dient de 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Moeten bezoekers een mondkapje dragen?
  • Vanaf 26 juni is het niet langer verplicht om een mondkapje te dragen bij Beek en Bos.
 • Draagt het zorgpersoneel beschermingsmiddelen?
  • Vanaf 23 juni is het niet langer verplicht om preventief een mondkapje te dragen. Als een bewoner klachten heeft, dan dragen medewerkers bij de verzorging een mondkapje, handschoenen, schort en een veiligheidsbril.
 • Is de dagbesteding open?
  • Ja, de dagbesteding is open.

 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
  • Ja, bewoners mogen naar het restaurant.

 • Zijn vrijwilligers welkom bij Beek en Bos?
  • Van harte welkom!
 • Mogen bezoekers van bewoners naar het restaurant?
  • Ja, bezoekers van bewoners mogen gebruik maken van het restaurant mits de corona-maatregelen gehandhaafd kunnen worden.

 • Hoeveel personen mogen in het restaurant zitten?
  • Vanaf 5 juni mogen er maximaal 50 personen plaatsnemen in het restaurant.
 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?
  • Op dit moment zijn er geen bewoners van Beek en Bos besmet met het coronavirus.
 • Gaan alle activiteiten voor bewoners door?
  • Eigen activiteiten kunnen weer plaatsvinden in het restaurant. Ook de mensen uit de aanleunwoningen mogen hier weer aan deelnemen.
 • Zijn er medewerkers van Beek en Bos besmet met corona?
  • Op dit moment zijn er geen medewerkers van Beek en Bos besmet met het coronavirus. Indien een medewerker positief test op het coronavirus nemen wij hiervoor maatregelen en deze medewerker komt niet naar Beek en Bos.

 • Mogen bewoners van de aanleunwoningen nog naar Beek en Bos komen?
  • Vanaf 5 juni mogen wij de bewoners van de aanleunwoningen weer toelaten tot Beek en Bos.

 • Heeft Beek en Bos een bezoekregeling?
 • Wanneer worden de bewoners gevaccineerd?
  • Nagenoeg alle bewoners zijn op dit moment gevaccineerd.

 • Kunnen bewoners gebruik maken van de kapper en pedicure?
  • Ja, de bewoners kunnen gebruik maken van zowel de kapper als de pedicure.

 • Wat is de vaccinatiebereidheid van de medewerkers binnen Beek en Bos?
  • Wij hebben middels een enquête de vaccinatiebereidheid uitgevraagd onder onze medewerkers. Van de medewerkers die een reactie hebben gegeven, geeft 84% aan gevaccineerd te zijn of gevaccineerd te willen worden.
 • Met welk vaccin worden de bewoners gevaccineerd?
  • Zowel de bewoners van de verpleegunit als van afd. 000 en afd. 200 worden gevaccineerd met het vaccin van BioNtech/Pfizer.

   De bewoners van de afd. 000 en afd.200 zouden in eerste instantie met het vaccin van Moderna worden gevaccineerd. Aangezien de levering van deze vaccins een vertraging heeft opgelopen, heeft de Minister van VWS, Hugo de Jonge, besloten om deze groep ouderen te vaccineren met het vaccin van Pfizer.

 • Is er bezoek toegestaan op een afdeling waar een bewoner positief getest is?
  • Ja, aangezien wij veel waarde hechten aan het bezoek voor onze bewoners is bezoek in dit geval toegestaan. Voor de bewoners die op dezelfde huiskamer komen als de besmette bewoners wordt dit wel beperkt tot maximaal twee keer per week één vaste bezoeker voor één uur en met inachtneming van de overige regels. Wij willen u vragen aan de afdeling door te geven wie deze bezoeker zal zijn.

   Voor de overige bewoners geldt maximaal 1 bezoeker per dag.

   De huiskamer van deze afdeling is gesloten gedurende de quarantaineperiode van deze bewoners.

 • Is er bezoek toegestaan bij een positief geteste bewoner?
  • Ja, aangezien wij veel waarde hechten aan het bezoek voor onze bewoners is bezoek ook in dit geval toegestaan. Wel wordt dit beperkt tot maximaal twee keer per week één vaste bezoeker voor één uur. De bezoeker wordt verzocht alle persoonlijke beschermingsmaatregelen te dragen (mondmasker, handschoenen, schort met lange mouwen en spatbril). Deze krijgt u van ons aangereikt.

   Wij willen u vragen aan de afdeling door te geven wie deze bezoeker zal zijn.
 • Is vaccinatie verplicht?
  • Wij kunnen onze medewerkers niet verplichten deel te nemen aan het vaccinatieprogramma. 
 • Wanneer krijgen de zorgmedewerkers van Beek en Bos de mogelijkheid zich in te laten vaccineren?
  • Vanaf 4 januari hebben de zorgmedewerkers die directe en intensieve zorg bieden aan onze bewoners en cliënten, de mogelijkheid een afspraak te maken via de GGD. Zij hebben allen deze uitnodiging ontvangen.  
 • Is het gebruik van een faceshield ook toegestaan?
  • Nee, het gebruik van enkel een faceshield is niet toegestaan. Dit biedt onvoldoende bescherming voor zowel uzelf alsook de bewoners en de medewerkers.
 • Gaat de Heilige Mis door?
  • De Heilige Mis vindt nog plaats. De aanleunbewoners kunnen hier helaas niet bij aansluiten. De communie wordt niet uitgedeeld aan de bewoners die niet aanwezig zijn bij de Mis.
 • Wat moeten bewoners doen als zij klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts?
  • Bewoners met klachten blijven op hun appartement en worden getest. De medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Met welke organisaties is er contact?
  • We handelen op basis van de voorschriften die vanuit de GGD/GHOR en RIVM verspreid worden. Daarnaast wordt er deelgenomen aan het ketenoverleg, waarin o.a. de zorginstellingen zijn vertegenwoordigd. Verder is er overleg met de GGD, andere zorgaanbieders, inspectie en zorgkantoor.
 • Wordt het zorgpersoneel getest?
  • Medewerkers met klachten worden getest. Totdat de testuitslag bekend is, komen zij niet naar Beek en Bos.

 • Kan ik als naaste of nabestaande ergens terecht voor ondersteuning in deze moeilijke periode?
  • U kunt hiervoor terecht bij onze Mantelzorgcoach, Doritha Vossen.

   Daarnaast bieden de Centra voor Levensvragen in Limburg de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Via de telefoon kan een  cliënt/naaste/familie/nabestaande in contact komen met één van de geestelijk verzorgers. Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid.

   Speciaal crisisnummer

   Voor levensvragen die zich aandienen bij deze uitbraak van COVID-19 hebben de Centra voor levensvragen in Limburg een speciaal gezamenlijk crisisnummer in gebruik genomen (088-4598110)

 • Welke zaken moeten er door de familie geregeld worden na overlijden van een bewoner?
  • Begrafenisondernemer

   • U neemt zelf contact op met de begrafenisondernemer
   • De begrafenisonderneming draagt zorg voor de totale verzorging van de overledene.
   • U kunt aan de verzorging doorgeven welke kleding t.b.v. het opbaren klaargelegd moet worden en evt. rozenkrans.

   Overlijdensbericht

   • Er komt een bericht van overlijden op de afdelingen. U mag aangeven of er een foto van de bewoner op dit overlijdensbericht mag worden geplaatst.

   Aanspreekpunt

   • We gaan ervan uit dat de eerste contactpersoon ons aanspreekpunt is, ook na overlijden.

   Appartement

   • De eerste 24 uur na overlijden, blijft het appartement gesloten. Er wordt contact met u opgenomen hoe en wanneer het appartement wordt leeggeruimd.

   Tag + brievenbussleutel

   • Deze kunnen in een envelop in de sluis van de hoofdingang gelegd worden. Graag hierop naam en appartement nummer vermelden.

   Eucharistieviering

   • Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering, nadat de coronacrisis voorbij is, zal er voor de overledene gebeden worden.

   Inlichten

   • Maakt u gebruik van een externe wasserij (niet Joli) dan dient u deze zelf in te lichten.

   Nazorggesprek

   • Op een nader te bepalen moment, zouden we het prettig vinden om een nazorggesprek te kunnen hebben. In overleg met de familie wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven en wanneer dit zou kunnen plaatsvinden.

    

 • Hoe moet de was van een bewoner met het coronavirus gewassen worden?
  • Indien de familie zorg draagt voor het wassen van de kleding:

   Deze was wordt door Beek en Bos in een plastic zak aangeboden. De familie die de was verzorgt dient dit wasgoed te scheiden van het andere wasgoed. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.

   (protocol thuisisolatie van een patiënt met Covid-19- RIVM)

 • Mogen bewoners nog naar de huiskamer?
  • Ja, de huiskamers zijn weer geopend voor bewoners. Bezoek is hier nog niet toegestaan.

 • Mogen de bewoners van de aanleunwoningen nog bezoek ontvangen?
  • Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken.
 • Mogen bewoners nog naar het muziekwaterbed?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?
  • Ja, natuurlijk mag dat. Wel in overleg met de afdeling en onder voorwaarden. In principe met maximaal 2 personen tegelijk.

   Indien er sprake is van een (mogelijke) coronabesmetting ,dan kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

   Wij vragen u om er rekening mee te houden dat er na overlijden geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement of voor het houden van een avondwake in onze kapel.

   Het leegruimen van het appartement mag door twee personen gebeuren. Dit in verband met het houden van 1,5 meter afstand binnen het appartement.
 • Mogen bewoners van Beek en Bos nog naar buiten voor een wandeling?
  • Ja.
 • Blijft Twinkeltje nog open?
  • Na een tijdelijke sluiting is Twinkeltje nu weer geopend.

 • Komt de apotheek nog medicijnen brengen?
  • Ja, de apotheek levert de medicijnen.
 • Komen er nog artsen bij Beek en Bos?
  • Ja, artsen komen inmiddels ook weer voor reguliere visites.
 • Komen er nog fysiotherapeuten bij Beek en Bos?
  • Ja, er komen vaste fysiotherapeuten.

 • Worden bewoners met klachten getest op Corona?
  • Ja, we beschikken nu over ruime testmogelijkheden.
 • Hoe wordt omgegaan met mensen met dementie als zij besmet zijn met Corona. Zij kunnen toch niet op hun appartement blijven?
  • Dit is een ontzettend moeilijke situatie. Waar mogelijk proberen we mensen zoveel mogelijk op het eigen appartement te houden.

 • Hoe wordt familie ge├»nformeerd over de bewoners?
  • We besteden extra aandacht aan de rapportage in Carenzorgt.

   Daarnaast kunnen familieleden contact opnemen met de afdeling:

 • Wat kan Beek en Bos nog meer betekenen voor mantelzorgers?
  • Indien u behoefte heeft aan een telefonisch gesprek met onze mantelzorgcoach, dan kunt u dit doorgeven aan onze receptie (0475-391700).
 • Hoe lang gaat dit duren?
  • Helaas kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en de situatie binnen Beek en Bos hierin volgen.
 • Ontvang ik nog Tafeltje dekje?
  • Ja, dit loopt gewoon door.

 • Mogen er nog nieuwe bewoners komen wonen?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

"Wij zijn er op de eerste plaats voor onze bewoners".

Yvonne Scheres
Medewerkster verzorging

 

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl