Veelgestelde vragen: Coronavirus

 • Moeten bezoekers een mondneusmasker dragen?
  • Het is verplicht om een mondneusmasker te dragen bij Beek en Bos.
 • Hoeveel personen mogen in het restaurant zitten?
  • Er mogen maximaal 50 personen in het restaurant plaatsnemen.
 • Draagt het zorgpersoneel beschermingsmiddelen?
  • Onze medewerkers dragen preventief een mondneusmasker. Als een bewoner klachten heeft, dan dragen medewerkers bij de verzorging een mondkapje, handschoenen, schort en een veiligheidsbril.
 • Mogen bezoekers van bewoners naar het restaurant?
  • Ja, bezoekers van bewoners mogen gebruik maken van het restaurant op vertoon van de QR-code en mits de corona-maatregelen gehandhaafd kunnen worden.

 • Hoeveel bezoekers mag de bewoner ontvangen?
  • Er geldt een maximaal aantal van 2 bezoekers per bewoners per dag.
 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?
  • Ja natuurlijk mag dat.
    
   Indien er sprake is van een (mogelijke) coronabesmettingen, dan kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.
 • Hoe wordt familie ge├»nformeerd over de bewoners?
  • We besteden extra aandacht aan de rapportage in Carenzorgt.

   Daarnaast kunnen familieleden contact opnemen met de afdeling:

    
 • Blijft Twinkeltje nog open?
  • Twinkeltje is op dit moment tijdelijk gesloten. In de toekomst zal er een gelegenheid zijn in het restaurant dat een klein assortiment van luxe levensmiddelen bevat. Zoals o.a. chocolade, koekjes e.d.

 • Is de dagbesteding open?
  • Ja, de dagbesteding is open.

 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
  • Ja, bewoners mogen naar het restaurant.

 • Zijn vrijwilligers welkom bij Beek en Bos?
  • Van harte welkom!
 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?
  • Op dit moment zijn er geen bewoners van Beek en Bos besmet met het coronavirus.
 • Gaan alle activiteiten voor bewoners door?
  • Activiteiten laten we zoveel mogelijk doorgaan.
 • Zijn er medewerkers van Beek en Bos besmet met corona?
  • Op dit moment zijn er geen medewerkers van Beek en Bos besmet met het coronavirus. Indien een medewerker positief test op het coronavirus nemen wij hiervoor maatregelen en deze medewerker komt niet naar Beek en Bos.

 • Wanneer worden de bewoners gevaccineerd?
  • Nagenoeg alle bewoners zijn op dit moment gevaccineerd.

 • Kunnen bewoners gebruik maken van de kapper en pedicure?
  • In verband met de huidige maategelen die zijn ingegaan op zondag 19 december kunnen de bewoners op dit moment helaas geen gebruik maken van de kapper. De behandelingen van de medisch pedicure gaan wel door.

 • Is er bezoek toegestaan op een afdeling waar een bewoner positief getest is?
  • Ja, aangezien wij veel waarde hechten aan het bezoek voor onze bewoners is bezoek in dit geval toegestaan. Voor de bewoners die op dezelfde huiskamer komen als de besmette bewoners wordt dit wel beperkt tot maximaal twee keer per week één vaste bezoeker voor één uur en met inachtneming van de overige regels. Wij willen u vragen aan de afdeling door te geven wie deze bezoeker zal zijn.

   Voor de overige bewoners geldt maximaal 1 bezoeker per dag.

 • Is er bezoek toegestaan bij een positief geteste bewoner?
  • Ja, aangezien wij veel waarde hechten aan het bezoek voor onze bewoners is bezoek ook in dit geval toegestaan. Wel wordt dit beperkt tot maximaal twee keer per week één vaste bezoeker voor één uur. De bezoeker wordt verzocht alle persoonlijke beschermingsmaatregelen te dragen (mondmasker, handschoenen, schort met lange mouwen en spatbril). Deze krijgt u van ons aangereikt.

   Wij willen u vragen aan de afdeling door te geven wie deze bezoeker zal zijn.
 • Is vaccinatie verplicht?
  • Vaccineren is niet verplicht in Nederland maar wij stimuleren het wel.
 • Gaat de Heilige Mis door?
  • De Heilige Mis vindt nog plaats. De aanleunbewoners kunnen hier helaas niet bij aansluiten. De communie wordt niet uitgedeeld aan de bewoners die niet aanwezig zijn bij de Mis.
 • Wat moeten bewoners doen als zij klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts?
  • Bewoners met klachten blijven op hun appartement en worden getest. De medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kan ik als naaste of nabestaande ergens terecht voor ondersteuning in deze moeilijke periode?
  • U kunt hiervoor terecht bij onze Mantelzorgcoach, Doritha Vossen.

   Daarnaast bieden de Centra voor Levensvragen in Limburg de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Via de telefoon kan een  cliënt/naaste/familie/nabestaande in contact komen met één van de geestelijk verzorgers. Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid.

   Voor levensvragen die zich aandienen bij deze uitbraak van COVID-19 hebben de Centra voor levensvragen in Limburg een speciaal gezamenlijk crisisnummer in gebruik genomen (088-4598110)

 • Wordt het zorgpersoneel getest?
  • Medewerkers met klachten worden getest.

 • Met welke organisaties is er contact?
  • We handelen op basis van de voorschriften die vanuit de GGD/GHOR en RIVM verspreid worden. Daarnaast wordt er deelgenomen aan het ketenoverleg, waarin o.a. de zorginstellingen zijn vertegenwoordigd. Verder is er overleg met de GGD, andere zorgaanbieders, inspectie en zorgkantoor.
 • Welke zaken moeten er door de familie geregeld worden na overlijden van een bewoner?
  • Begrafenisondernemer

   • U neemt zelf contact op met de begrafenisondernemer
   • De begrafenisonderneming draagt zorg voor de totale verzorging van de overledene.
   • U kunt aan de verzorging doorgeven welke kleding t.b.v. het opbaren klaargelegd moet worden en evt. rozenkrans.

   Overlijdensbericht

   • Er komt een bericht van overlijden op de afdelingen. U mag aangeven of er een foto van de bewoner op dit overlijdensbericht mag worden geplaatst.

   Aanspreekpunt

   • We gaan ervan uit dat de eerste contactpersoon ons aanspreekpunt is, ook na overlijden.

   Appartement

   • De eerste 24 uur na overlijden, blijft het appartement gesloten. Er wordt contact met u opgenomen hoe en wanneer het appartement wordt leeggeruimd.

   Tag + brievenbussleutel

   • Deze kunnen in een envelop in de sluis van de hoofdingang gelegd worden. Graag hierop naam en appartement nummer vermelden.

   Eucharistieviering

   • Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering, nadat de coronacrisis voorbij is, zal er voor de overledene gebeden worden.

   Inlichten

   • Maakt u gebruik van een externe wasserij (niet Joli) dan dient u deze zelf in te lichten.

   Nazorggesprek

   • Op een nader te bepalen moment, zouden we het prettig vinden om een nazorggesprek te kunnen hebben. In overleg met de familie wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven en wanneer dit zou kunnen plaatsvinden.

    

 • Hoe moet de was van een bewoner met het coronavirus gewassen worden?
  • Indien de familie zorg draagt voor het wassen van de kleding:

   Deze was wordt door Beek en Bos in een plastic zak aangeboden. De familie die de was verzorgt dient dit wasgoed te scheiden van het andere wasgoed. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.

   (protocol thuisisolatie van een patiënt met Covid-19- RIVM)

 • Worden bewoners met klachten getest op Corona?
  • Ja, bewoners worden bij klachten getest op corona.
 • Hoe wordt omgegaan met mensen met dementie als zij besmet zijn met Corona. Zij kunnen toch niet op hun appartement blijven?
  • Dit is een ontzettend moeilijke situatie. Waar mogelijk proberen we mensen zoveel mogelijk op het eigen appartement te houden.

 • Wat kan Beek en Bos nog meer betekenen voor mantelzorgers?
  • Indien u behoefte heeft aan een telefonisch gesprek met onze mantelzorgcoach, dan kunt u dit doorgeven aan onze receptie (0475-391700).
 • Ontvang ik nog Tafeltje dekje?
  • Ja, dit loopt gewoon door.

 • Mogen er nog nieuwe bewoners komen wonen?
  • Ja.

"Wij zijn er op de eerste plaats voor onze bewoners".

Yvonne Scheres
Medewerkster verzorging

 

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl