Veelgestelde vragen: Coronavirus

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?
  • Nee, momenteel zijn er geen coronabesmettingen binnen Beek en Bos bekend.
 • Heeft Beek en Bos een bezoekregeling?
 • Draagt het zorgpersoneel beschermingsmiddelen?
  • Wanneer een bewoner verdacht is van of besmet is met het coronavirus, wordt er altijd een mondmasker, handschoenen, schort en veiligheidsbril gedragen.
 • Wat moeten bewoners doen als zij klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts?
  • Bewoners met klachten blijven op hun appartement en worden getest. De medewerkers gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
  • Ja, dit mag onder voorwaarden.

 • Met welke organisaties is er contact?
  • We handelen op basis van de voorschriften die vanuit de GGD/GHOR en RIVM verspreid worden. Daarnaast wordt er deelgenomen aan het ketenoverleg, waarin o.a. de zorginstellingen zijn vertegenwoordigd. Verder is er overleg met de GGD, andere zorgaanbieders, inspectie en zorgkantoor.
 • Wordt het zorgpersoneel getest?
  • Medewerkers met klachten worden getest. Totdat de testuitslag bekend is, komen zij niet naar Beek en Bos.

 • Komt er nog een herdenkingsdienst?
  • In september organiseren wij herdenkingsdiensten voor de bewoners die ons tussen 20 maart en 1 juni (de periode dat Beek en Bos gesloten was voor bezoek) ontvallen zijn. De contactpersonen van de betreffende bewoners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
 • Kan ik als naaste of nabestaande ergens terecht voor ondersteuning in deze moeilijke periode?
  • U kunt hiervoor terecht bij onze Mantelzorgcoach, Doritha Vossen.

   Daarnaast bieden de Centra voor Levensvragen in Limburg de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Via de telefoon kan een  cliënt/naaste/familie/nabestaande in contact komen met één van de geestelijk verzorgers. Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid.

   Speciaal crisisnummer

   Voor levensvragen die zich aandienen bij deze uitbraak van COVID-19 hebben de Centra voor levensvragen in Limburg een speciaal gezamenlijk crisisnummer in gebruik genomen (088-4598110)

 • Welke zaken moeten er door de familie geregeld worden na overlijden van een bewoner?
  • Begrafenisondernemer

   • U neemt zelf contact op met de begrafenisondernemer
   • De begrafenisonderneming draagt zorg voor de totale verzorging van de overledene.
   • U kunt aan de verzorging doorgeven welke kleding t.b.v. het opbaren klaargelegd moet worden en evt. rozenkrans.

   Overlijdensbericht

   • Er komt een bericht van overlijden op de afdelingen. U mag aangeven of er een foto van de bewoner op dit overlijdensbericht mag worden geplaatst.

   Aanspreekpunt

   • We gaan ervan uit dat de eerste contactpersoon ons aanspreekpunt is, ook na overlijden.

   Appartement

   • De eerste 24 uur na overlijden, blijft het appartement gesloten. Er wordt contact met u opgenomen hoe en wanneer het appartement wordt leeggeruimd.

   Tag + brievenbussleutel

   • Deze kunnen in een envelop in de sluis van de hoofdingang gelegd worden. Graag hierop naam en appartement nummer vermelden.

   Eucharistieviering

   • Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering, nadat de coronacrisis voorbij is, zal er voor de overledene gebeden worden.

   Inlichten

   • Maakt u gebruik van een externe wasserij (niet Joli) dan dient u deze zelf in te lichten.

   Nazorggesprek

   • Op een nader te bepalen moment, zouden we het prettig vinden om een nazorggesprek te kunnen hebben. In overleg met de familie wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven en wanneer dit zou kunnen plaatsvinden.

    

 • Hoe moet de was van een bewoner met het coronavirus gewassen worden?
  • Indien de familie zorg draagt voor het wassen van de kleding:

   Deze was wordt door Beek en Bos in een plastic zak aangeboden. De familie die de was verzorgt dient dit wasgoed te scheiden van het andere wasgoed. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.

   (protocol thuisisolatie van een patiënt met Covid-19- RIVM)

 • Mogen bewoners nog naar de huiskamer?
  • Ja, de huiskamers zijn weer geopend.

 • Mogen bewoners nog naar het muziekwaterbed?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?
  • Ja, natuurlijk mag dat. Wel in overleg met de afdeling en onder de voorwaarden zoals gesteld in de Bezoekregeling.

   Indien er sprake is van een (mogelijke) coronabesmetting ,dan kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

   Wij vragen u om er rekening mee te houden dat er na overlijden geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement of voor het houden van een avondwake in onze kapel.

   Het leegruimen van het appartement mag door twee personen gebeuren. Dit in verband met het houden van 1,5m afstand binnen het appartement.
 • Mogen bewoners van Beek en Bos nog naar buiten voor een wandeling?
  • Ja, dit mag onder voorwaarden.
 • Mogen de bewoners van de aanleunwoningen nog bezoek ontvangen?
  • Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken.
 • Blijft Twinkeltje nog open?
  • Na een tijdelijke sluiting is Twinkeltje nu weer geopend.

 • Kunnen bewoners gebruik maken van de kapper en pedicure?
  • Ja, dit kan.

    

 • Komt de apotheek nog medicijnen brengen?
  • Ja, de apotheek levert de medicijnen.
 • Komen er nog artsen bij Beek en Bos?
  • Ja, artsen komen inmiddels ook weer voor reguliere visites.
 • Komen er nog fysiotherapeuten bij Beek en Bos?
  • Indien behandeling noodzakelijk is komt er 1 vaste fysiotherapeut.

 • Worden bewoners met klachten getest op Corona?
  • Ja, we beschikken nu over ruime testmogelijkheden.
 • Hoe wordt omgegaan met mensen met dementie als zij besmet zijn met Corona. Zij kunnen toch niet op hun appartement blijven?
  • Dit is een ontzettend moeilijke situatie. Waar mogelijk proberen we mensen zoveel mogelijk op het eigen appartement te houden.

 • Hoe wordt familie ge├»nformeerd over de bewoners?
  • We besteden extra aandacht aan de rapportage in Carenzorgt.

   Daarnaast kunnen familieleden contact opnemen met de afdeling:

 • Wat kan Beek en Bos nog meer betekenen voor mantelzorgers?
  • Indien u behoefte heeft aan een telefonisch gesprek met onze mantelzorgcoach, dan kunt u dit doorgeven aan onze receptie (0475-391700).
 • Welke regels gelden er voor familie als een bewoner ziek wordt?
  • De afdelingen houden de familie goed op de hoogte over de gezondheid van de bewoner. Als de situatie kritiek wordt dan mag familie zeker op bezoek komen. Wij doen er alles aan om familie tijdig uit te nodigen. Er moet dan wel rekening mee gehouden worden dat mensen niet tegelijk komen en dat er in geval van een verdenking/ besmetting van Corona (de arts stelt dit vast) ook door de familie persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • Hoe lang gaat dit duren?
  • Helaas kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en de situatie binnen Beek en Bos hierin volgen. De afgelopen periode zijn we steeds meer aan het versoepelen, binnen de landelijke richtlijnen. Dit doen wij zorgvuldig en stapsgewijs. Zie ook ons document Op weg naar ‘het nieuwe normaal’
 • Is de dagbesteding open?
  • .Ja, de dagbesteding is weer open. De deelnemers komen via een andere ingang naar binnen en de dagbestedingsruimte is afgeschermd van de rest van het zorgcentrum.

 • Krijg ik nog huishoudelijke hulp van Beek en Bos?
  • Ja, zo lang u en onze medewerker geen klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hebben, ontvangt u huishoudelijke hulp. Heeft u wel klachten? Geef dit dan alstublieft door via onze receptie (0475-391700)
 • Ontvang ik nog Tafeltje dekje?
  • Ja, dit loopt gewoon door.

 • Mogen bewoners van de aanleunwoningen nog naar Beek en Bos komen?
  • Vanaf donderdag 30 juli 2020 mogen de bewoners van de aanleunwoningen weer komen eten in het restaurant. Ook mogen zij overdag een kopje koffie komen drinken. Wij vragen hen via de hoofdingang binnen te komen.
 • Mogen er nog nieuwe bewoners komen wonen?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

"Wij zijn er op de eerste plaats voor onze bewoners".

Yvonne Scheres
Medewerkster verzorging

 

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl