Veelgestelde vragen: Coronavirus

 • Wanneer gaat de bezoekregeling in?
  • Met ingang van 2 juni a.s. mag elke bewoner één vaste bezoeker ontvangen. Conform de handreiking die door de brancheorganisatie is gedaan, mag deze bezoeker eenmaal per week één uur op bezoek komen.

   De eerste contactpersonen ontvangen hierover een brief. De bezoekregeling van Beek en Bos kunt u hier downloaden.
 • Draagt het zorgpersoneel beschermingsmiddelen?
  • Wanneer een bewoner verdacht is van of besmet is met het coronavirus, wordt er altijd een mondmasker, handschoenen, schort en veiligheidsbril gedragen.

   Vanaf 11 april is besloten dat iedere medewerker, die geen 1,5 meter afstand tot de bewoner of andere medewerker kan houden, standaard een mondkapje draagt. Dit is geen voorgeschreven maatregel vanuit het RIVM , maar wordt door ons extra uitgevoerd ter bescherming van onze bewoners en personeel.
 • Met welke organisaties is er contact?
  • We handelen op basis van de voorschriften die vanuit de GGD/GHOR en RIVM verspreid worden. Daarnaast wordt er deelgenomen aan het ketenoverleg, waarin o.a. de zorginstellingen zijn vertegenwoordigd. Verder is er overleg met de GGD, andere zorgaanbieders, inspectie en zorgkantoor.
 • Wordt het zorgpersoneel getest?
  • Alle medewerkers die directe zorg leveren en niet langer dan twee weken klachten hebben, mogen getest worden. Dit is overeenkomstig de voorwaarden die door de GGD zijn aangegeven.
 • Komt er nog een herdenkingsdienst?
  • Als de maatregelen het weer toelaten, zal er een herdenkingsdienst worden georganiseerd voor alle bewoners die ons in deze tijd ontvallen zijn.
 • Kan ik als naaste of nabestaande ergens terecht voor ondersteuning in deze moeilijke periode?
  • De Centra voor Levensvragen in Limburg bieden de mogelijkheid voor een persoonlijk telefonisch (beeld) gesprek. Via de telefoon kan een cliënt/naaste/familie/nabestaande in contact komen

   met één van de geestelijk verzorgers. Zij zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw, bij eenzaamheid.

   Speciaal crisisnummer

   Voor levensvragen die zich aandienen bij deze uitbraak van COVID-19 hebben de Centra voor levensvragen in Limburg een speciaal gezamenlijk crisisnummer in gebruik genomen (088-4598110)

 • Welke zaken moeten er door de familie geregeld worden na overlijden van een bewoner?
  • Begrafenisondernemer

   • U neemt zelf contact op met de begrafenisondernemer
   • De begrafenisonderneming draagt zorg voor de totale verzorging van de overledene.
   • U kunt aan de verzorging doorgeven welke kleding t.b.v. het opbaren klaargelegd moet worden en evt. rozenkrans.

   Overlijdensbericht

   • Er komt een bericht van overlijden op de afdelingen. U mag aangeven of er een foto van de bewoner op dit overlijdensbericht mag worden geplaatst.

   Aanspreekpunt

   • We gaan ervan uit dat de eerste contactpersoon ons aanspreekpunt is, ook na overlijden.

   Appartement

   • De eerste 24 uur na overlijden, blijft het appartement gesloten. Er wordt contact met u opgenomen hoe en wanneer het appartement wordt leeggeruimd.

   Tag + brievenbussleutel

   • Deze kunnen in een envelop in de sluis van de hoofdingang gelegd worden. Graag hierop naam en appartement nummer vermelden.

   Eucharistieviering

   • Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering, nadat de coronacrisis voorbij is, zal er voor de overledene gebeden worden.

   Inlichten

   • Maakt u gebruik van een externe wasserij (niet Joli) dan dient u deze zelf in te lichten.

   Nazorggesprek

   • Op een nader te bepalen moment, zouden we het prettig vinden om een nazorggesprek te kunnen hebben. In overleg met de familie wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven en wanneer dit zou kunnen plaatsvinden.

    

 • Hoe moet de was van een bewoner met het coronavirus gewassen worden?
  • Indien de familie zorg draagt voor het wassen van de kleding:

   Deze was wordt door Beek en Bos in een plastic zak aangeboden. De familie die de was verzorgt dient dit wasgoed te scheiden van het andere wasgoed. Het wasgoed van de zieke bewoner dient op minimaal 60 graden gewassen te worden met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.

   (protocol thuisisolatie van een patiënt met Covid-19- RIVM)

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?
  • Binnen Beek en Bos hebben we te maken gehad met veel besmettingen. Op dit moment zijn er geen besmettingen meer.
 • Mogen bewoners nog van hun afdeling af?
  • Dit is onder begeleiding weer mogelijk.

 • Mogen bewoners nog naar de huiskamer?
  • Ja, de huiskamers zijn weer geopend.

 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
  • Dit is vanaf 18 mei 2020 weer mogelijk. Er wordt 1,5 m afstand gehouden.
 • Mogen bewoners nog naar het muziekwaterbed?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?
  • Ja, natuurlijk mag dat. Wel in overleg met de afdeling en onder de volgende voorwaarden:

   • Bezoek wordt beperkt tot eerstegraads familie (partner, kinderen, broers of zussen).
   • Familieleden van 70 jaar of ouder en personen met gezondheidsklachten raden wij sterk af om een bezoek te brengen.
   • Bezoek met verkoudheidsklachten en/of koorts kunnen wij niet toelaten.
   • We kunnen slechts maximaal twee bezoekers per dagdeel toelaten. Wachtende familieleden moeten helaas buiten wachten.
   • Een medewerker van de afdeling zal aan de bezoekers buiten het appartement beschermingsmiddelen aanreiken.
   • Bezoek blijft op het appartement en maakt gebruik van het sanitair op de kamer.
   • Vóór het verlaten van het appartement worden alle beschermingsmiddelen weggegooid en moeten de handen worden gewassen.
   • Bezoek verlaat per direct Beek en Bos via de kortste route door het gebouw en spreekt dan niet met bewoners of medewerkers.
   • Er kan geen eten of drinken genuttigd worden in het appartement.  

   Mocht u een dringende reden hebben om af te wijken van bovenstaande regels dan kunt u contact met ons opnemen (0475-391700).

   Wij vragen u om er rekening mee te houden dat er na overlijden geen mogelijkheid is voor het opbaren van uw naaste in het appartement of voor het houden van een avondwake in onze kapel.

   Het leegruimen van het appartement gaat als volgt:

   • Begane grond: u kunt dit zelf doen via de tuindeuren.
   • 1e en 2e verdieping: in overleg met de familie zorgen wij ervoor dat de familie alle spullen uit het appartement van de overleden bewoner op een nader te bepalen moment mag komen ophalen.
 • Waar zijn de foto’s te zien van de presentjes, tekeningen en andere leuke dingen die gebracht zijn voor de bewoners en medewerkers?
  • Wij zijn heel blij met alles wat er voor onze bewoners en medewerkers wordt gebracht. Deze mooie gebaren willen wij graag met jullie delen via onze facebookpagina.

 • Mogen bewoners van Beek en Bos nog naar buiten voor een wandeling?
  • Dit is onder begeleiding weer mogelijk.
 • Mogen de bewoners van de aanleunwoningen nog bezoek ontvangen?
  • Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken.
 • Mogen bewoners nog van hun appartement af?
  • Dit is onder begeleiding weer mogelijk.

 • Wat moeten bewoners doen als zij klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts?
  • Bewoners met klachten blijven in hun appartement.
 • Blijft Twinkeltje nog open?
  • Bewoners kunnen voorlopig niet naar Twinkeltje. Zij worden door de verzorging voorzien van boodschappen.

 • De pedicure en kapper mogen t/m 19 mei niet meer komen. Op welke manier is er aandacht voor de nagels en haren van de bewoners?
  • Voetzorg door de pedicure is onder voorwaarden weer mogelijk.

   Momenteel werven wij een nieuwe kapper.

    

 • Komt de apotheek nog medicijnen brengen?
  • Ja, de apotheek levert nog medicijnen. Dit gaat via de receptie. De koerier komt niet meer op de afdelingen.
 • Komen er nog artsen bij Beek en Bos?
  • Artsen komen alleen in noodsituaties. In principe doen zij voorlopig alles telefonisch.
 • Komen er nog fysiotherapeuten bij Beek en Bos?
  • Indien behandeling noodzakelijk is komt er 1 vaste fysiotherapeut.

 • Mogen bewoners pakketjes ontvangen?
  • Ja, graag zelfs! We hebben in de sluis bij de hoofdingang een tafel staan waar u de attenties, brieven, kaarten en pakketjes kunt neerzetten. Wij zorgen vervolgens dat dit bij de bewoner wordt bezorgd.
 • Worden bewoners met klachten getest op Corona?
  • Voorheen was de afspraak conform de richtlijnen van de GGD: als er eenmaal een positieve test is op de afdeling, dan worden de andere bewoners van deze afdeling niet meer getest.

   We proberen nu, indien mogelijk, meer te testen. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de testen en of de arts i.s.m. de GGD het testen noodzakelijk acht.
 • Hoe wordt omgegaan met mensen met dementie als zij besmet zijn met Corona. Zij kunnen toch niet op hun appartement blijven?
  • Dit is een ontzettend moeilijke situatie. Waar mogelijk proberen we mensen zoveel mogelijk op het eigen appartement te houden.

 • Hoe wordt familie geïnformeerd over de bewoners?
  • We besteden extra aandacht aan de rapportage in Carenzorgt.

   Daarnaast kunnen familieleden contact opnemen met de afdeling:

 • Hoe kan familie contact hebben met de bewoners?
  • We maken gebruik van de digitale mogelijkheden (FaceTime, WhatsApp videobellen) en ‘raamvisites’. Daarnaast mogen onze bewoners vanaf 2 juni a.s. één vaste bezoeker ontvangen.

   Doordat deze contactmomenten mogelijk worden, gaat het beeldbellen de komende weken afgeschaald worden.

 • Wat kan Beek en Bos nog meer betekenen voor mantelzorgers?
  • Indien u behoefte heeft aan een telefonisch gesprek met onze mantelzorgcoach, dan kunt u dit doorgeven aan onze receptie (0475-391700).
 • Voor sommige bewoners doet de familie de boodschappen. Hoe moet dit nu er geen bezoek meer mag komen?
  • Beek en Bos regelt per direct de boodschappen voor alle bewoners. Het gaat hierbij zowel om levensmiddelen als om verzorgingsproducten en andere benodigdheden. Voor de bewoners die nog een broodmaaltijdvergoeding ontvangen betekent dit dat deze per 1 april 2020 vervalt.
 • Voor sommige bewoners doet familie de was. Hoe moet dit nu er geen bezoek meer mag komen?
  • Op zaterdagochtend tussen 11.00-12.00 uur en op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u bij de hoofdingang terecht om de was te brengen/ halen. Wilt u zo vriendelijk zijn om de was te voorzien van naam + appartementnummer?
 • Welke regels gelden er voor familie als een bewoner ziek wordt?
  • De afdelingen houden de familie goed op de hoogte over de gezondheid van de bewoner. Als de situatie kritiek wordt dan mag familie zeker op bezoek komen. Wij doen er alles aan om familie tijdig uit te nodigen. Er moet dan wel rekening mee gehouden worden dat mensen niet tegelijk komen en dat er in geval van een verdenking/ besmetting van Corona (de arts stelt dit vast) ook door de familie persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden.
 • Hoe lang gaat dit duren?
  • Helaas kunnen wij deze vraag niet beantwoorden. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en de situatie binnen Beek en Bos hierin volgen. Waar mogelijk zullen we langzaamaan onze interne maatregelen versoepelen, binnen de landelijke richtlijnen. Dit doen wij zorgvuldig en stapsgewijs. Zie ook ons document Op weg naar ‘het nieuwe normaal’
 • Is de dagbesteding nog open?
  • Onze dagbesteding in Haelen is weer opgestart voor een selecte groep deelnemers. Onze dagbesteding in Heythuysen is nog gesloten.
 • Krijg ik nog huishoudelijke hulp van Beek en Bos?
  • Ja, zo lang u en onze medewerker geen klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hebben, ontvangt u huishoudelijke hulp. Heeft u wel klachten? Geef dit dan alstublieft door via onze receptie (0475-391700)
 • Ontvang ik nog tafeltje dekje?
  • Ja. De chauffeurs halen de maaltijd buiten Beek en Bos op en brengen deze bij u tot aan de voordeur.
 • Mogen bewoners van de aanleunwoningen nog naar Beek en Bos komen?
  • Nee, helaas is dit voorlopig niet mogelijk. Zij zijn hierover geïnformeerd.
 • Mogen er nog nieuwe bewoners komen wonen?
  • Dit is onder voorwaarden weer mogelijk.

"Wij zijn er op de eerste plaats voor onze bewoners".

Yvonne Scheres
Medewerkster verzorging

 

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl