Financiën

In Nederland kunt u voor rekening van de Wlz (Wet langdurige zorg) in een verzorgingshuis verblijven om daar zorg te ontvangen. Niemand hoeft het wonen, de verzorging en de verpleging in een zorgcentrum helemaal zelf te betalen. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen en per 1 januari 2013 ook van uw vermogen. Het vermogen telt mee voor die cliënten, die een vermogen hebben in box 3, dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het betreft de grondslag sparen en beleggen; 8% van deze grondslag telt mee voor de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten Beek & Bos om. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl.

In de verzorgings-/verpleegkosten zijn inbegrepen:

 • de huur van het appartement
 • de kosten van verzorging en verpleging
 • het schoonhouden van het appartement
 • de voeding: per dag een warme maaltijd en twee broodmaaltijden
 • koffie en thee in het restaurant.
 • de kosten van verwarming, elektriciteit en water
 • gebruik van gemeenschappelijke ruimtes in huis
 • wassen van beddengoed en handdoeken

Voor eigen rekening blijven o.a. :

 •  premie basisverzekering
 •  verzorgings- of verpleegartikelen
 •  hoorapparaten en brillen
 •  kleding en schoeisel
 •  kapper en pedicure
 •  persoonlijke uitgaven
 •  abonnementskosten van telefoon, € 9,95 per maand
 •  abonnementskosten radio en televisie € 5,70 CAI-kabel per maand
 •  bijdrage aan collectieve inboedel– en WA-verzekering € 1,10 per maand
 •  coderen kleding eenmalig € 85,--
 •  labels kleding (300 stuks) eenmalig € 39,--

U betaalt tevens een bijdrage aan buitengewone activiteiten waar u aan deelneemt, zoals de bewonersvakantie.