Kosten

Ook als u Hulp bij het huishouden ontvangt, dient u aan het Centraal Administratie Kantoor een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het vermogen telt mee voor die cliënten, die een vermogen hebben in box 3, dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het betreft de grondslag sparen en beleggen; 8% van deze grondslag telt mee voor de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten Beek & Bos om. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl.