Medische verzorging

U bent wettelijk verplicht uzelf voor de basisverzekering te verzekeren. Woont u in ons Zorgcentrum dan houdt u een vrije huisarts-, specialist- en tandartskeuze. Mocht u op een gegeven moment naar de Verpleeghuisafdeling verhuizen dan zal dit in overleg gaan met u, uw familie, de afdeling, de zorgmanager en de huisarts. Wat er vervolgens voor u verandert staat beschreven bij Dementiezorg.

De verstrekking van diëten gebeurt op voorschrift van uw (huis)arts of diëtiste.