Medische verzorging

Wij bieden medische verzorging, geleverd door (para)medische diensten, in samenwerking met Proteion Thuis. Met (para)medische diensten wordt bedoeld: de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), de diëtist, de ergotherapeut etc.

Wanneer u intrekt op de Verpleegunit neemt de specialist ouderengeneeskunde de behandeling over van uw huisarts. Wekelijks is er contact tussen de afdeling en de specialist ouderengeneeskunde. Tevens vindt er periodiek multidisciplinair overleg plaats tussen de verzorging en de specialist ouderengeneeskunde en wordt de familie daarbij betrokken.