Zorgvisie

Bij Beek & Bos willen we dat u zich prettig voelt, zowel fysiek als mentaal. We verzorgen en/of verplegen u niet alleen, maar zorgen ook voor huiselijkheid, ontspanning en gezelligheid. Omdat u zelf het beste weet wat bij u past, gaan wij zoveel mogelijk uit van uw wensen. We laten u zelf keuzes maken. Waar nodig bieden zorgprofessionals, vrijwilligers en uw familie ondersteuning. Zo zorgen we samen voor geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen!

Visie op Zorg voor mensen met dementie

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Hoewel zij op het eerste gezicht veel overeenkomsten lijken te hebben, is het juist voor deze mensen belangrijk om aan te sluiten bij hun individuele belevingswereld. Zorgcentrum Beek & Bos gaat in de zorg voor mensen met dementie dan ook steeds uit van het individu. Daar stemmen we de sociale en fysieke omgeving zo goed mogelijk op af.

We streven naar een omgeving waarin de bewoners zich veilig, vertrouwd en waardig voelen en waarin aandacht is voor de eigen regie van de bewoner.

De medewerker

…legt de nadruk op het mentaal welbevinden van de bewoner
…is betrokken bij de bewoner, gemotiveerd en gekwalificeerd

De mantelzorger

…blijft een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoner
…kan ons helpen om de bewoner te leren kennen

De daginvulling

…biedt voldoende activiteiten en is tegelijkertijd gericht op rust voor de bewoner
…sluit aan bij het levensritme en ondersteunt de leefgewoonten van de bewoner

De inrichting

…is sfeervol, herkenbaar voor de bewoner en huiselijk
…is gericht op de juiste mate van prikkels voor de bewoner

Veiligheid

…is een waarde die steeds afgewogen wordt tegen andere waarden, zoals vrijheid, comfort en mentaal welbevinden