Personeelssamenstelling (conform kwaliteitskader)

 
FTE's per 1 juli 2017

VERZORGING 
Algemeen beheer7,06
Facilitair beheer4,26
Verzorging60,26
Voedselvoorziening9,39
Subtotaal80,97
  
ONDERHOUD2,00
MAALTIJDVOORZIENING2,82
DAGVERZORGING1,35
THUISZORG6,84
Totaal93,98
 

Toelichting

Door verschillende ontwikkelingen in de ouderenzorg – langer zelfstandig wonen, behoud van eigen regie, inzet domotica - verandert de rol van de zorgprofessional. Bewoners van Beek & Bos komen op hogere leeftijd in het zorgcentrum wonen, vaak met een meer complexe zorgvraag. Van medewerkers van Beek & Bos wordt een hoge professionaliteit vereist om te kunnen voldoen aan de wensen en behoeftes van de bewoners. Om die reden werkt Beek & Bos alleen met Verzorgenden niveau 3 en Verzorgenden IG niveau 3.  

Om ook in de toekomst aan de complexe zorgvraag te kunnen voldoen, breidt Beek & Bos momenteel de formatie kwalitatief uit middels werving van verpleegkundigen. Hiermee maken we ook na 2017 onze slogan waar:

Geborgenheid en goede zorg in professionele handen.