Veelgestelde vragen: Algemeen

 • Heb ik recht op de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner?
  • Ja, iedereen die recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), heeft ook recht op de hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. U hoeft hiervoor niets te betalen.

   Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

   Dan kunt u terecht bij het Huis voor de Zorg.

   www.huisvoordezorg.nl/oco

   telefoon: (0900) 243 81 81

   Krijgt u zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

   Dan kunt u terecht bij MEE.

   www.mee.nl/wmo

   telefoon: (0900) 999 88 88

   Heeft u andere vragen over uw zorg?

   Als u andere vragen heeft over uw zorg of indien het niet duidelijk is onder welke wet uw zorgvraag valt, dan kunt u ook altijd terecht bij onze zorgmanager. Zorgcentrum Beek & Bos helpt u graag. Voor meer informatie belt u met (0475) 391 700.  

    

    

    

    

 • Waar vind ik meer informatie over de langdurige zorg?
 • Hoe lang duurt het voordat ik aan de beurt ben?
  • Dit is afhankelijk van uw indicatie en persoonlijke situatie. Onze zorgmanager zal u hier adequaat over informeren.

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor plaatsing in Beek & Bos?
  • Als u blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor plaatsing in Beek & Bos. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ toetst of u voldoet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg. U kunt het CIZ bereiken via de website www.ciz.nl of door te bellen naar 0900-1404.

 • Hoe zijn de belangen van de cliënten vertegenwoordigd?
  • Beek & Bos heeft een cliëntenraad, dit is een wettelijk verplicht orgaan en vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en externe cliënten van Zorgcentrum Beek & Bos.

 • Ik ben Rooms-Katholiek, heeft Beek & Bos een religieuze grondslag?
  • Beek & Bos heeft een Rooms-Katholieke signatuur, maar stelt zich open voor alle gezindten. Op de derde verdieping van ons Zorgcentrum is een kapel. Hier vindt op zondagmorgen om 10.30 uur de Heilige Mis plaats. Tevens is er een Heilige Mis op de kerkelijke feestdagen. Ook op andere momenten in de week kunt u hier rust en stilte vinden of een kaars branden.

 • Ik heb een klacht. Waar kan ik daarmee terecht?
  • Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten dan ook als suggesties voor verbetering. Ons uitgangspunt is wel dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het probleem te bespreken met de desbetreffende persoon. Lukt dat niet dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Zorgcentrum Beek & Bos. Lees hier onze Klachtenregeling.

 • Moet ik mijn verblijf in het Zorgcentrum zelf betalen?
  • In Nederland kunt u voor rekening van de Wlz (Wet Landurige zorg) in een verzorgingshuis verblijven om daar zorg te ontvangen. Niemand hoeft het wonen, en de verzorging in een verzorgingshuis helemaal zelf te betalen. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen en van uw vermogen.
 • Waar staat de wet WGBO voor?
  • Om uw rechten goed te kunnen waarborgen is er op 1 april 1995 de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) in werking getreden. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van de cliënten in de zorg.

    

 • Wanneer kan ik bloed laten prikken?
  • Voor iedereen uit Heythuysen en omgeving is het mogelijk om bloed te laten prikken in Zorgcentrum Beek & Bos. Iedere maandagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur is een laborante van het Laurentius ziekenhuis uit Roermond aanwezig om bloed te prikken. Deze dienst is voor iedereen toegankelijk mits u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde. U kunt zonder afspraak terecht.

 • Wat gebeurt er op het gebied van ontspanning?
  • Het welzijn van onze bewoners vinden wij enorm belangrijk. In de dagelijkse verzorging hebben wij hier voortdurend aandacht voor, maar ook door het aanbieden van diverse ontspannende activiteiten. Dit kunnen incidentele activiteiten zijn maar er zijn ook wekelijks terugkerende activiteiten, individueel en in groepsverband. Een actueel overzicht staat altijd op deze website.
 • Wat is een zorgprofiel?
  • Als u een aanvraag indient voor plaatsing in Beek & Bos, dan bespreekt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) samen met u welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Op basis hiervan wordt aan uw zorgvraag een ‘zorgprofiel’ gekoppeld.

 • Welke faciliteiten biedt Zorgcentrum Beek & Bos?
  • Binnen ons Zorgcentrum bieden wij onze cliënten diverse faciliteiten aan zoals de kapsalon, pedicure, schoonheidsspecialiste, het Twinkeltje, fitness, ontspanning en ruime openingstijden van het restaurant.

 • Welke kosten blijven voor mijn eigen rekening?
  • Voor eigen rekening blijven o.a.:

   • premie basisverzekering
   • verzorgings- of verpleegartikelen
   • hoorapparaten en brillen
   • kleding en schoeisel
   • kapper en pedicure
   • persoonlijke uitgaven
   • abonnementskosten van telefoon, radio en televisie
   • bijdrage aan collectieve inboedel– en WA-verzekering
 • Welke kosten zijn bij de verpleging en verzorging inbegrepen?
  • In de verzorgings-/verpleegkosten zijn inbegrepen:

   • de huur van het appartement
   • de kosten van verzorging en verpleging
   • het schoonhouden van het appartement
   • de voeding: per dag een warme maaltijd en twee broodmaaltijden
   • koffie en thee in het restaurant
   • de kosten van verwarming, elektriciteit en water
   • gebruik van gemeenschappelijke ruimtes in huis
   • wassen van beddengoed en handdoeken