Hoe krijg ik een indicatiestelling voor Hulp bij het Huishouden?

De indicatiestelling waarmee wordt bepaald of u in aanmerking komt voor ‘Hulp bij het Huishouden’ wordt door de gemeente geregeld. De omvang van de hulp die wij u mogen bieden wordt afgestemd op de situatie van uw huishouden en uw mogelijkheden en beperkingen. De gemeente bekijkt ook in welke mate uw (eventuele) huisgenoten in staat zijn huishoudelijk werk te verrichten.

Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor 'Hulp bij het huishouden', dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij Beek & Bos. Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke taken u nog zelf kunt uitvoeren, wat de mensen in uw omgeving kunnen doen en wat Beek & Bos gaat doen.

Terug naar overzicht