Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor plaatsing in Beek & Bos?

Als u blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor plaatsing in Beek & Bos. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ toetst of u voldoet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg. U kunt het CIZ bereiken via de website www.ciz.nl of door te bellen naar 0900-1404.

Terug naar overzicht