Veelgestelde vragen: Thuiszorg

 • Hoe kan ik de Wijkverpleging van Beek & Bos aanvragen?
  • U of uw hulpverlener kan zich wenden tot de zorgmanager (Marielle Tijssen) van Zorgcentrum Beek & Bos. Tijdens werkdagen is zij bereikbaar op telefoonnummer 0475 – 39 17 00. De zorgmanager maakt een afspraak met u om te beoordelen of u in aanmerking komt voor Wijkverpleging.

 • Hoe kan ik mij voor Hulp bij het Huishouden aanmelden ?
  • U wilt graag gebruik maken van ‘Hulp bij het Huishouden’ door  Beek & Bos? Dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente Leudal. Indien de gemeente oordeelt dat u in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening 'Hulp bij het huishouden', dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij Beek & Bos. Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke taken u nog zelf kunt uitvoeren, wat de mensen in uw omgeving kunnen doen en wat Beek & Bos gaat doen.

 • Hoe krijg ik een indicatiestelling voor Hulp bij het Huishouden?
  • De indicatiestelling waarmee wordt bepaald of u in aanmerking komt voor ‘Hulp bij het Huishouden’ wordt door de gemeente geregeld. De omvang van de hulp die wij u mogen bieden wordt afgestemd op de situatie van uw huishouden en uw mogelijkheden en beperkingen. De gemeente bekijkt ook in welke mate uw (eventuele) huisgenoten in staat zijn huishoudelijk werk te verrichten.

   Als de gemeente besluit dat u in aanmerking komt voor 'Hulp bij het huishouden', dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij Beek & Bos. Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke taken u nog zelf kunt uitvoeren, wat de mensen in uw omgeving kunnen doen en wat Beek & Bos gaat doen.

 • Hoeveel moet ik betalen voor Wijkverpleging?
  • De kosten van Wijkverpleging worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wijkverpleging is uitgezonderd van het eigen risico. U hoeft dus niets zelf te betalen.

 • Hoeveel moet ik betalen voor Hulp bij het Huishouden?
  • Ook als u hulp bij het huishouden ontvangt, dient u aan het Centraal Administratie Kantoor een eigen bijdrage te betalen. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het vermogen telt mee voor die cliënten, die een vermogen hebben in box 3, dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het betreft de grondslag sparen en beleggen; 8% van deze grondslag telt mee voor de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten Beek en Bos om.

 • Uit welke diensten bestaat het Servicepakket?
  • Telefooncontrole, Klussendienst, Boodschappendienst, Activiteiten en Ontspanning, Audiciën, Kapsalon, Restaurant, Advisering.

 • Voor wie is de Wijkverpleging van Beek & Bos bedoeld?
  • Woont u in Heythuysen of omgeving en heeft u thuis verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u bij Beek & Bos Wijkverpleging aanvragen. Wij maken met u een afspraak om te beoordelen of u voor Wijkverpleging in aanmerking komt.

 • Voor wie is Hulp bij het Huishouden bedoeld?
  • Woont u in de gemeente Leudal en heeft u een toewijzing voor ‘Hulp bij het Huishouden’, dan kunt u gebruik maken van de door Zorgcentrum Beek & Bos geboden hulp.

 • Wat houdt Thuiszorg van Beek & Bos in?
  • Vanuit de Thuiszorg kan zowel verzorgende, begeleidende als verpleegkundige ondersteuning worden geboden.

 • Wat is het doel van Thuiszorg?
  • Dankzij Thuiszorg is het enerzijds mogelijk uw opname in een Zorgcentrum uit te stellen of zelfs te voorkomen. Anderzijds kan met behulp van Thuiszorg de periode tot opname in een Zorgcentrum worden overbrugd, de zogenaamde overbruggingszorg.

 • Wat is het doel van ‘Hulp bij het Huishouden’
  • Doel van ‘Hulp bij het Huishouden’ is dat mensen die niet meer in staat zijn huishoudelijk werk te verrichten toch zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook is het mogelijk dat een ziekenhuis- of verpleeghuisopname door ‘Hulp bij het Huishouden’ kan worden verkort.

 • Wat is het Servicepakket?
  • Het Servicepakket bestaat uit verschillende diensten die speciaal voor de zelfstandig wonende oudere zijn ontwikkeld. Waarbij vooral is gekeken naar meer veiligheid en geborgenheid in en rond het huis. Woont u alleen of heeft u een hulpbehoevende partner? Dan is het Servicepakket vast iets voor u.

 • Wat kost deelname aan het Servicepakket?
  • Voor deelname aan het Servicepakket betaalt u een basisbedrag van € 16,00 per jaar. U bepaalt zelf van welke diensten u gebruik wilt maken. Sommige diensten zijn gratis voor andere diensten vragen wij een (kleine) vergoeding.

    

 • Welke hulp bij mijn huishouden kan ik verwachten?
  • De 'Hulp bij het huishouden' is gericht op een “schoon en leefbaar huis”. De werkzaamheden vinden plaats in uw leefruimtes: keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet, gang en trap.

   Voor overige ruimtes zoals zolder, kelder, logeerkamer, schuurtje wordt in principe geen ondersteuning geboden.

 • Welke Wijkverpleging kan ik ontvangen?
  • De zorgmanager beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wijkverpleging. U kunt hierbij denken aan hulp bij het opstaan, douchen, naar het toilet gaan of het innemen van medicatie.