Veelgestelde vragen: Thuiszorg

 • Hoe kan ik de Wijkverpleging van Beek & Bos aanvragen?
  • U of uw hulpverlener kan zich wenden tot de zorgmanager (Marielle Tijssen) van Zorgcentrum Beek & Bos. Tijdens werkdagen is zij bereikbaar op telefoonnummer 0475 – 39 17 00. Een medewerker van ons thuiszorgteam neemt vervolgens contact met u op en de wijkverpleegkundige maakt zo nodig de indicatie wijkverpleging samen met u in orde.

 • Hoeveel moet ik betalen voor Wijkverpleging?
  • De kosten van Wijkverpleging worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wijkverpleging is uitgezonderd van het eigen risico. U hoeft dus niets zelf te betalen.

 • Uit welke diensten bestaat het Servicepakket?
  • Telefooncontrole, Klussendienst, Boodschappendienst, Activiteiten en Ontspanning, Audiciën, Kapsalon, Restaurant, Advisering en zorgalarmering (met name voor aanleunwoningen en omliggende woningen).

 • Voor wie is de Wijkverpleging van Beek & Bos bedoeld?
  • Woont u in Heythuysen of omgeving en heeft u thuis verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u bij Beek & Bos Wijkverpleging aanvragen. Wij maken met u een afspraak om te beoordelen of u voor Wijkverpleging in aanmerking komt.

 • Wat houdt Thuiszorg van Beek & Bos in?
  • Vanuit de Thuiszorg kan zowel verzorgende, begeleidende als verpleegkundige ondersteuning worden geboden.

 • Wat is het doel van Thuiszorg?
  • Dankzij Thuiszorg is het enerzijds mogelijk uw opname in een Zorgcentrum uit te stellen of zelfs te voorkomen. Anderzijds kan met behulp van Thuiszorg de periode tot opname in een Zorgcentrum worden overbrugd, de zogenaamde overbruggingszorg.

 • Wat is het Servicepakket?
  • Het Servicepakket bestaat uit verschillende diensten die speciaal voor de zelfstandig wonende oudere zijn ontwikkeld. Waarbij vooral is gekeken naar meer veiligheid en geborgenheid in en rond het huis. Het Servicepakket is met name bedoeld voor bewoners van de aanleun- en de omliggende woningen

 • Wat kost deelname aan het Servicepakket?
  • Voor deelname aan het Servicepakket betaalt u een basisbedrag per jaar. U bepaalt zelf van welke diensten u gebruik wilt maken. Sommige diensten zijn gratis voor andere diensten vragen wij een (kleine) vergoeding.

 • Welke Wijkverpleging kan ik ontvangen?
  • De zorgmanager beoordeelt of u in aanmerking komt voor Wijkverpleging. U kunt hierbij denken aan hulp bij het opstaan, douchen, naar het toilet gaan of het innemen van medicatie.