Veelgestelde vragen: Wonen

 • Een familielid wil een keer blijven slapen kan dat?
  • Wij beschikken over een logeerkamer met ontbijtservice, tegen een vergoeding kunt u hier gebruik van maken. De logeerkamer kunt u bij onze receptie reserveren (telefoon 0475 - 39 17 00). Wij kunnen ook een logeerbed, inclusief kussen en dekbed, op uw appartement plaatsen. Voor het linnengoed dient u zelf te zorgen.

 • Heeft Beek & Bos een non-fixatie beleid?
  • Zorgcentrum Beek & Bos voert niet alleen voor het Verzorgingshuis, maar ook voor de Verpleeghuisafdeling een non- fixatiebeleid. Dit betekent dat wij ons inzetten voor een zo groot mogelijke lichamelijke, psychische en sociale bewegingsvrijheid van de bewoners.

 • Heeft de bewoner op de Verpleegunit een eigen appartement?
  • Naast de gemeenschappelijke huiskamer beschikt iedere bewoner over een eigen comfortabel appartement op de afdeling. U mag uw appartement naar eigen smaak en met eigen meubilair inrichten. Zo wordt wederom het gevoel van huiselijkheid en herkenbaarheid bij de bewoner bevorderd. De appartementen zijn modern en van alle comfort voorzien. Ieder appartement heeft een eigen badkamer en keukenblok en er is airconditioning aanwezig.

 • Hoe is de medische verzorging voor dementiezorg georganiseerd?
  • Wij bieden medische verzorging, geleverd door (para)medische diensten, in samenwerking met Proteion Thuis. Met (para)medische diensten wordt bedoeld: de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), de diëtist, de ergotherapeut etc. Wanneer u uw intrek neemt op de Verpleeghuisafdeling neemt de specialist ouderengeneeskunde de behandeling over van uw huisarts.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij Beek & Bos?
  • Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning verwijzen wij u naar de Stichting Wonen Zuid te Roermond. Het is van belang dat u zich zelf hier inschrijft. Maar u dient dit ook te melden bij Beek & Bos, aangezien Beek & Bos de wachtlijst beheert. U kunt op de wachtlijst geplaatst worden indien u op enige wijze zorg of ondersteuning nodig heeft.

 • Hoe worden familie en vrienden betrokken?
  • Niets is zo vertrouwd als eigen familie en vrienden. Juist daarom blijft de rol en de betrokkenheid van familie en vrienden enorm belangrijk, ook als iemand op onze Verpleeghuisafdeling is opgenomen.  Onze professionele zorg is aanvullend op de mantelzorg. Familie en vrienden kunnen ook een bijdrage leveren aan de verzorging. Bijvoorbeeld door samen te koken, de was te strijken, een kopje koffie te drinken, te wandelen of televisie te kijken.

 • Hoe ziet een aanleunwoning er uit?
  • Alle woningen zijn geschikt voor 2 personen. De woning heeft een woonkamer/keuken, een aparte slaapkamer, een balkon of terras, een kleine extra kamer en een eigen voordeur. Verder zijn de woningen gekoppeld aan het zusteroproepsysteem van Beek & Bos.

 • Is er een verbinding vanuit de aanleunwoningen met het Zorgcentrum?
  • Aan ons Zorgcentrum grenzen 30 aanleunwoningen. Deze woningen zijn op iedere etage direct verbonden met het Zorgcentrum.

 • Kan ik gebruik maken van de zorgdiensten van Beek & Bos?
  • Woont u in een aanleunwoning bij ons Zorgcentrum dan kunt u eenvoudig gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan onze Thuiszorg, Hulp bij het huishouden, het Restaurant maar ook aan de diverse activiteiten die worden georganiseerd.

 • Kan ik mijn eigen huisarts aanhouden?
  • Woont u in ons Zorgcentrum dan houdt u een vrije huisarts-, specialist- en tandartskeuze. Mocht u op een gegeven moment naar de Verpleeghuisafdeling verhuizen dan zal dit in overleg gaan met u, uw familie, de afdeling, de zorgmanager en de huisarts. Dan valt u onder onze Specialist Ouderengeneeskunde.

 • Mag ik mijn huisdier meenemen als ik in het Zorgcentrum kom wonen?
  • Huisdieren zijn in het Zorgcentrum niet toegestaan behalve een vogel of vissen. Deze dient u wel zelf te verzorgen. Bezoekers met huisdieren zijn welkom.

 • Wanneer weet ik of ik kan verhuizen?
  • U heeft een indicatie om te mogen verhuizen naar ons Zorgcentrum. Zodra er een appartement vrij is en u staat bovenaan de wachtlijst wordt u gebeld en kan uw verhuizing worden voorbereid. Samen met u, uw familie en vrienden zullen wij dit in goede banen leiden.

 • Wat houdt kleinschalig wonen in?
  • Wij willen  de oudere een veilig gevoel bieden in een sfeervolle omgeving. Onze Verpleeghuisafdeling is zo’n omgeving en bestaat uit een drietal huiskamers. In iedere huiskamer verblijft een bewoner met maximaal 5 of 6 medebewoners. De inrichting is huiselijk, sfeervol en herkenbaar, met daarbij zo weinig mogelijk instellingselementen. U mag persoonlijke aandacht van ons verwachten.

 • Wat staat er in het ECD?
  • In het belang van een goede hulpverlening dienen een aantal persoonlijke gegevens te worden vastgelegd. Hiervoor wordt het elektronisch cliëntendossier (ECD) gebruikt. De verslaglegging in het ECD is vooral van belang voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. De bewoner/vertegenwoordiger heeft het recht om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgenomen en heeft daarmee het recht op inzage in het ECD.

 • Wat verstaat Beek & Bos onder dementie?
  • Als iemand dementerend is dan kan hij of zij niet meer zelfstandig nadenken en zelf keuzes maken. Het wordt heel lastig om zelf de regie over het eigen leven te houden.

 • Wie houdt mijn appartement schoon?
  • Onze huishoudelijke medewerkers zorgen er voor dat uw appartement schoon blijft. Dit gebeurt in overleg 1 keer per week. Indien nodig wordt door onze verzorgende extra schoongemaakt.

 • Wie verzorgt de was?
  • Uw wasgoed zoals linnengoed en handdoeken, wassen wij voor u. U dient uw wasgoed door ons te labelen met uw naam. Wij vragen hier een vergoeding voor. De reiniging van uw onder- en bovenkleding dient u zelf te verzorgen. U kunt in overleg met uw familie besluiten om dit door een externe wasserij te laten doen. Dit dient u zelf te regelen.

 • Wordt er aandacht besteed aan palliatieve zorg?
  • Beek & Bos biedt ondersteuning en zorg waarbij wij de laatste levensfase zo comfortabel en aangenaam mogelijk voor u willen maken. Dit geldt voor al onze bewoners zowel op de Verpleeghuisafdeling als in het Zorgcentrum. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, er is zeker ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de bewoner en/of zijn naasten kunnen voordoen.

 • Ik overweeg om naar een zorgcentrum te verhuizen. Wat houdt dat in?
  • Wonen bij Beek & Bos betekent dat u binnen ons Zorgcentrum uw eigen appartement heeft en dat wij afhankelijk van uw hulpvraag onze zorg- en dienstverlening op uw situatie aanpassen. Ons uitgangspunt is dat wij er voor u zijn ter ondersteuning van uw dagelijkse verzorging en welzijn. En u de zorg bieden die u nodig heeft. Dingen die u zelf kunt blijft u hier ook zelf doen.
 • Mag ik mijn eigen meubels meenemen?
  • U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten en stofferen. Voor zover mogelijk kunt u uw eigen meubilair meenemen. In ieder appartement staat een compleet hoog-laagbed in houten uitvoering. U hoeft dus geen eigen bed mee te verhuizen.
 • Wanneer weet ik of ik kan verhuizen?
  • U heeft een indicatie om te mogen verhuizen naar ons Zorgcentrum. Zodra er een appartement vrij is en u staat bovenaan de wachtlijst wordt u gebeld en kan uw verhuizing worden voorbereid. Samen met u, uw familie en vrienden zullen wij dit in goede banen leiden.