Hoe is de medische verzorging voor dementiezorg georganiseerd?

Wij bieden medische verzorging, geleverd door (para)medische diensten, in samenwerking met Proteion Thuis. Met (para)medische diensten wordt bedoeld: de specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts), de diëtist, de ergotherapeut etc. Wanneer u uw intrek neemt op de Verpleeghuisafdeling neemt de specialist ouderengeneeskunde de behandeling over van uw huisarts.

Terug naar overzicht