Verzorgingshuiszorg

U heeft een indicatie om te mogen verhuizen naar ons Zorgcentrum. Zodra er een appartement vrij is en u staat bovenaan de wachtlijst wordt u gebeld en kan uw verhuizing worden voorbereid. Samen met u, uw familie en vrienden zullen wij dit in goede banen leiden.

In ons Zorgcentrum krijgt u zorg op maat geboden. De verzorgenden maken hierover afspraken met u. Deze afspraken worden vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier (ECD). De zorg die u ontvangt is afhankelijk van uw zorgzwaartepakket. Mocht uw persoonlijke situatie veranderen dan passen wij de zorg hier uiteraard weer op aan.

Onze medewerkers worden ondersteund door vrijwilligers maar wij doen ook een beroep op de mantelzorg. Dat is de zorg die door uw familie en vrienden geboden wordt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld uw bed verschonen of uw appartement poetsen. Wij realiseren ons dat dat niet altijd voor iedereen mogelijk is, daar houden wij rekening mee.

“Je kunt hier je leven leiden zoals je dat zelf wenst.”

De heer Westerhof
Bewoner

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl