Aanvragen

U kunt bij het Wmo-loket van de gemeente een aanvraag indienen voor begeleiding in groepsverband. Als de gemeente oordeelt dat u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij de Dagverzorging van Beek & Bos.

Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke zorg Beek & Bos u zal bieden.