Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Aanvragen

U kunt bij het Wmo-loket van de gemeente een aanvraag indienen voor begeleiding in groepsverband. Als de gemeente oordeelt dat u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u een beschikking. Hiermee kunt u terecht bij de Dagbesteding van Beek & Bos.

Beek & Bos stelt samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin wordt vastgelegd welke zorg Beek & Bos u zal bieden.