Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Wij willen u informeren over de wet- en regelgeving waar u en wij mee te maken hebben. Via onderstaande downloads brengen wij u op de hoogte.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 janurari 2022 zijn de Algemene Voorwaarden VVT gewijzigd. Deze aanpassing is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen u als cliënt en Zorgcenrum Beek & Bos als zorgverlener. Voor een heldere en duidelijke uitleg raden wij u aan de publieksfolder te downloaden. Tevens kunt u de Algemene Voorwaarden VVT en de verschillende modules via de downloads hieronder inzien. 

Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT

Algemene module Algemene Voorwaarden VVT

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Wijkverpleging