Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Indicatie

De beslissing om vanuit uw eigen vertrouwde omgeving te verhuizen naar een Zorgcentrum neemt u niet zomaar. Daar moeten u en uw familie aan toe zijn. Als u blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een plaatsing in Beek & Bos. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ toetst of u voldoet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg. U kunt het CIZ bereiken via de website www.ciz.nl of door te bellen naar 0900-1404.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bespreekt samen met u welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Op basis hiervan wordt aan uw zorgvraag een ‘zorgprofiel’ gekoppeld.

Heeft u een indicatie voor verblijf in Beek & Bos, dan wordt u in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een appartement beschikbaar is, wordt dit aan de hoogstgeplaatste op de wachtlijst toegekend. Na acceptatie van het appartement kunt u verhuizen. De verhuizing naar Zorgcentrum Beek & Bos brengt de nodige veranderingen met zich mee. U wordt hier door ons zo goed mogelijk bij begeleid.

Aan indicaties vanuit de Wet langdurige zorg is geen einddatum verbonden. Het zou echter kunnen dat uw zorgprofiel op een bepaald moment niet meer toereikend is. De leidinggevende van de afdeling of de eerst verantwoordelijk verzorgende bespreekt dit dan met u. Indien er een nieuw zorgprofiel aangevraagd dient te worden, dan hebben wij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs en uw handtekening nodig.

Wilt u gebruik maken van Thuiszorg / Wijkverpleging door Beek & Bos dan kunt contact opnemen met de zorgmanager van Beek & Bos, Mariëlle Tijssen. Zij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0475-39 17 00.  De zorgmanager maakt een afspraak met u om te beoordelen of u in aanmerking komt voor Thuiszorg.

Voor het aanvragen van Dagbesteding/-verzorging, kunt u contact opnemen met de gemeente Leudal.