Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Zorgleefplan

In het belang van een goede hulpverlening dienen een aantal persoonlijke gegevens te worden vastgelegd. Hiervoor wordt het zorgleefplan gebruikt. Het zorgleefplan is opgenomen in het elektronisch cliëntendossier (ECD).

De verslaglegging in het zorgleefplan is vooral van belang voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Om goede kwaliteit van zorg te waarborgen worden er in het zorgleefplan o.a. afspraken over de vier levensdomeinen gemaakt. Dit betreft lichamelijk welbevinden en gezondheid, mentaal welbevinden, woon- en leefomstandigheden en participatie in het dagelijks leven. Hierdoor wordt er niet alleen rekening gehouden met de wensen op het gebied van lichamelijke verzorging, maar wordt er rekening gehouden met alle aspecten in het leven van de cliënt.

U en/of uw vertegenwoordiger hebben het recht om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die over u zijn opgenomen. Ieder halfjaar wordt het zorgleefplan met u en/of uw vertegenwoordiger besproken en wordt bekeken of u andere of meer zorg nodig heeft. Bovendien kan uw vertegenwoordiger via Carenzorgt meekijken in het zorgdossier

Als u of uw vertegenwoordiger akkoord gaat met de nieuwe afspraken, worden deze ondertekend in het plan, samen met de dossierverantwoordelijke.