Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de bewoner die in de allerlaatste fase van zijn of haar leven is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Beek & Bos biedt ondersteuning en zorg waarbij wij de laatste levensfase zo comfortabel en aangenaam mogelijk voor u willen maken.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, er is zeker ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de bewoner en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Beek & Bos besteedt veel aandacht aan palliatieve zorg.