Medicatiebeleid

Bij verhuizing naar Beek & Bos wordt bekeken wat de zelfstandigheid van de bewoner is inzake het innemen van medicatie. Er worden 4 codes van zelfstandigheid onderscheiden:

  • Code 1: De bewoner is zelfstandig. Beek en Bos is niet verantwoordelijk voor inname, gebruik of bestellen van de medicatie.
  • Code 2: De bewoner bewaart de medicatiebox in het appartement en is zelf  verantwoordelijk voor juiste inname en gebruik van de medicatie. De bestelling geschiedt door de verzorging.
  • Code 3: De verzorging beheert de medicatie van de bewoner en biedt ondersteuning bij inname, gebruik en bestelling van de medicatie.
  • Code 4: Idem als bij 3, alleen de verzorging zorgt ervoor dat de medicatie wordt ingegeven of andere specifieke handelingen worden gedaan.

Indien de bewoner code 1 heeft, is Beek & Bos niet verantwoordelijk voor de medicatie en dient de bewoner zowel het innemen als het bestellen zelf te regelen. Bij code 2 regelt Beek & Bos alleen de bestelling van de juiste medicatie. Code 3 en 4 betekent dat Beek & Bos alle zaken rondom de medicatie regelt. Zij zetten ook de medicatie voor deze bewoners klaar. Het verschil tussen code 3 en 4 is dat de verzorgende bij code 4 controleert of de bewoner de medicatie wel heeft ingenomen.

Iedere bewoner heeft een eigen toedienlijst, waarop is aangegeven wanneer en op welk tijdstip welke medicatie moet worden ingenomen. Deze hoeft de verzorging niet af te tekenen bij bewoners met code 1 en 2. Alleen bij bewoners met code 3 en 4 dient de verzorging de toedienlijst af te tekenen, als de medicatie gegeven is. Deze toedienlijst wordt samengesteld door de apotheek in Neer of voor de verpleeghuisafdeling de apotheek in het Laurentiusziekenhuis. De desbetreffende verzorgende controleert na het uitzetten van de medicatie nogmaals of alle medicatie, die op de toedienlijst vermeld staat, is gegeven.

Bij geen of een onjuiste toediening van medicatie door de verzorging, wordt dit gemeld aan het afdelingshoofd. Deze bespreekt het incident met de desbetreffende verzorgende.