Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Medicatiebeleid

Bij verhuizing naar Beek & Bos wordt bekeken wat de zelfstandigheid van de bewoner is inzake het innemen van medicatie. Er worden 4 codes van zelfstandigheid onderscheiden:

  • Code 1: De bewoner is zelfstandig. Beek & Bos is niet verantwoordelijk voor inname, gebruik of bestellen van de medicatie.
  • Code 2: De bewoner bewaart de medicatiebox in het appartement en is zelf verantwoordelijk voor juiste inname en gebruik van de medicatie. De bestelling geschiedt door het zorgteam.
  • Code 3: De verzorging beheert de medicatie van de bewoner en biedt ondersteuning bij inname, gebruik en bestelling van de medicatie.
  • Code 4: Net als bij code 3, alleen de verzorging zorgt ervoor dat de medicatie wordt ingegeven of andere specifieke handelingen worden gedaan.

Iedere bewoner heeft een eigen toedienlijst, waarop is aangegeven wanneer en op welk tijdstip welke medicatie moet worden ingenomen. Deze hoeft de verzorging niet af te tekenen bij bewoners met code 1 en 2. Alleen bij bewoners met code 3 en 4 dient de verzorging de toedienlijst af te tekenen, als de medicatie gegeven is. Deze toedienlijst wordt samengesteld door de apotheek. De desbetreffende verzorgende controleert na het uitzetten van de medicatie nogmaals of alle medicatie, die op de toedienlijst vermeld staat, is gegeven.

Bij geen of een onjuiste toediening van medicatie door de verzorging, wordt dit gemeld aan de leidinggevende van de afdeling. Deze bespreekt het incident met de desbetreffende verzorgende.