Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Kwaliteit

Het kwaliteitssysteem van Beek & Bos is gericht op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap en sluit aan bij het kwaliteitsmodel PREZO Care (PREstaties in de ZOrg). De prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Beek & Bos conformeert zich aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin is bepaald dat de interne en externe verantwoording verzorgd wordt via een kwaliteitsverslag. In deze rapportage wordt ingegaan op de prestaties die Beek & Bos heeft geleverd op het gebied van de verschillende thema’s uit het kwaliteitskader, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven. U kunt hier ons Kwaliteitsverslag 2021 downloaden. Bent u benieuwd naar onze plannen voor dit jaar? Ons Kwaliteitsplan 2022 leest u hier. Downloads nog toevoegen.

In het kwaliteitsplan treft u tevens de personeelssamenstelling aan. Door verschillende ontwikkelingen in de ouderenzorg – langer zelfstandig wonen, behoud van eigen regie, inzet domotica – verandert de rol van de zorgprofessional. Bewoners van Beek & Bos komen op hogere leeftijd in het zorgcentrum wonen, vaak met een meer complexe zorgvraag. Van medewerkers van Beek & Bos wordt een hoge professionaliteit vereist om te kunnen voldoen aan de wensen en behoeftes van de bewoners. Om die reden werkt Beek & Bos voornamelijk met verzorgenden niveau 3, verzorgenden IG niveau 3 en verpleegkundigen.  

Beek & Bos heeft bijna allemaal eigen medewerkers, geen uitzendkrachten, een laag verzuim en bovengemiddeld hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid. Daar zijn we trots op en daardoor zijn wij met elkaar in staat om onze missie waar te maken: Geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen.