Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Financiën

In Nederland kunt u voor rekening van de Wlz (Wet langdurige zorg) in een zorgcentrum verblijven om daar zorg te ontvangen. Niemand hoeft het wonen, de verzorging en de verpleging in een zorgcentrum helemaal zelf te betalen. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen en van uw vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten Beek & Bos om. Voor meer informatie zie: www.hetcak.nl.

Informatie over welke kosten bij de verzorging en verpleging zijn inbegrepen, kunt u vinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas.

Voor eigen rekening blijven o.a. :

  • premie basis- en aanvullende verzekering
  • verzorgings- of verpleegartikelen
  • hoorapparaten en brillen (gedeeltelijke vergoeding zorgbasisverzekering)
  • kleding en schoeisel
  • kapper en pedicure (gewone voetverzorging is voor rekening Beek en Bos maar de medische voetverzorging niet)
  • persoonlijke uitgaven
  • abonnementskosten van telefoon (ook gesprekskosten), radio en televisie (hiervoor ontvangt u van ons een rekening)
  • bijdrage aan collectieve inboedel– en WA-verzekering (hiervoor ontvangt u van ons een rekening)

U betaalt tevens een bijdrage aan buitengewone activiteiten waar u aan deelneemt, zoals bijvoorbeeld theaterbezoek, ergens een pannenkoek eten.

Een goed beheerde administratie bij Beek & Bos is essentieel om ervoor te zorgen dat de zorgverleners hun aandacht kunnen richten op wat het belangrijkst is: de zorg en het welzijn van de bewoners.

Erik Stukstette (hoofd administratie)