Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Beek & Bos. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Beek & Bos kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Beek & Bos streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Beek & Bos zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Beek & Bos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Beek & Bos en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Beek & Bos wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. Deze statistieken zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Beek & Bos is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Beek & Bos niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.