sub-menu

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Informatie aanvragen

Het coronavirus

donderdag 02 april 2020

Informatie over het coronavirus

U vindt de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden rondom het coronavirus op de pagina veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op:

We willen u vriendelijk vragen om ons alleen te bellen tussen 10.45 - 11.45 uur of tussen 14.00 - 15.30 uur. Tenzij er sprake is van spoed. Telefoonnummer (0475) 391 700.

U kunt ook contact opnemen per e-mail

Update 2 april 2020

De antwoorden op de volgende vragen zijn vandaag aangepast:

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met Corona?
 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?
 • Gaat de heilige mis met Pasen door?
 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
 • Hoe wordt familie geïnformeerd over de bewoners?
 • Hoe kan familie contact hebben met de bewoners?
 • Voor sommige bewoners doet de familie de boodschappen. Hoe moet dit nu er geen bezoek meer mag komen?

Update 30 maart 2020

De antwoorden op de volgende vragen zijn vandaag aangepast:

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met Corona?

Update 27 maart 2020

De antwoorden op de volgende vragen zijn vandaag aangepast:

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?

Update 26 maart 2020

Wij krijgen veel vragen over coronabesmettingen en testen binnen Beek en Bos. Wij kunnen pas spreken van een besmetting als er een positieve testuitslag is. Tot die tijd spreken we in geval van klachten (die mogelijk wijzen op corona) van een verdenking. Voor bewoners met een verdenking hanteren wij dezelfde maatregelen als voor bewoners met een besmetting.

Óf er getest wordt, is aan de arts en de GGD. Vanaf 11 maart hebben wij ons ingespannen om bewoners te laten testen. Hierbij waren wij afhankelijk van de bevoegde instanties die hierin de regie hebben. Gisteravond laat hebben wij van 2 van onze bewoners positieve testuitslagen ontvangen. 1 van deze bewoners is inmiddels helaas komen te overlijden. Daarnaast zijn er bij verschillende bewoners van afdeling 000 en (met name) 200 verdenkingen van corona.

U vindt de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden rondom het coronavirus op de pagina veelgestelde vragen. Deze rubriek is per vandaag weer geactualiseerd met de volgende nieuwe vragen en aanpassingen.

 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona?
 • Mogen bewoners nog van hun afdeling af?
 • Mogen bewoners nog naar de huiskamer?
 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
 • Mogen bewoners nog naar het muziekwaterbed?
 • Mogen familieleden bij een bewoner waken?

Update 25 maart 2020

U vindt de veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden rondom het coronavirus op de pagina veelgestelde vragen. Deze rubriek is per vandaag weer geactualiseerd met de volgende nieuwe vragen en aanpassingen.

Nieuwe vragen en antwoorden:

 • Hoe zorgen wij voor de communicatie tussen zorg en familie en bewoners en familie?
  Tussen Zorg en Familie Familie kan dagelijks tussen 11.00 uur en 11.30 uur en tussen 14.30 uur en 15.30 uur de desbetreffende afdeling bellen. Daarnaast kan men via Carenzorgt (Elektronisch Clientendossier) communiceren met de zorg. Mocht de eerste contactpersoon hier nog geen account voor hebben, kunnen wij daarvoor zorgen.
  Tussen Bewoner en familie Familie kan, indien een bewoner nog een eigen telefoon heeft, de bewoner zelf bellen. Daarnaast proberen wij met het team welzijn wekelijks contact te leggen middels e-mail, foto’s of beeldbellen.Hier wordt hard aan gewerkt!
 • Zijn er bewoners van Beek en Bos besmet met corona? Momenteel zijn er op afdeling 200 een aantal verdenkingen van corona. 1 bewoner is getest, maar de uitslag is nog niet bekend.
 • Mogen de bewoners van de aanleunwoningen nog bezoek ontvangen? Voor bewoners van de aanleunwoningen gelden de adviezen voor thuiswonende ouderen. Het RIVM doet het dringende verzoek om bezoek aan kwetsbare personen (waaronder ouderen) te beperken.
 • Gaat de Heilige Mis met Pasen door? Hier kunnen we nog geen uitsluitsel over geven. De mis op Palmzondag is voor bewoners te volgen via de kabelkrant. Na afloop ontvangen zij op hun appartement een palmtakje.

 De antwoorden op de volgende vragen zijn aangepast:

 • Mogen bewoners nog van hun afdeling af?
 • Mogen bewoners nog naar het restaurant?
 • Voor sommige bewoners doet familie de was. Hoe moet dit nu er geen bezoek meer mag komen?

Update 20 maart 2020

Gisteren hebben wij aangekondigd veelgestelde vragen en antwoorden op de website te plaatsen. Deze vindt u in onze rubriek veelgestelde vragen coronavirus.Wij zullen de vragen regelmatig aanvullen en de antwoorden indien nodig aanpassen.

Update 19 maart 2020

Momenteel is er een serieuze verdenking van besmetting met het coronavirus bij één van onze bewoners. Wij zijn genoodzaakt ons zorgcentrum voorlopig te sluiten voor bezoek.

Dit betekent dat u onze bewoners per direct niet meer kunt bezoeken.

Wij beseffen ons ten volle dat dit een enorme impact heeft op zowel onze bewoners als onze bezoekers.

We begrijpen dat deze maatregel veel vragen oproept. Daarom plaatsen we morgen (20 maart) op onze website een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden.

Samen met familie gaan we op zoek naar andere contactmogelijkheden met onze bewoners.

Update 18 maart 2020

In ons nieuwsbericht van 16 maart 2020, dat onder dit bericht staat, leest u welke concrete maatregelen Zorgcentrum Beek en Bos heeft genomen om besmetting met en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Wij maken iedere dag – of als daar aanleiding toe is vaker – opnieuw afwegingen over de te nemen maatregelen. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen en buiten Beek en Bos, zullen wij mettertijd wellicht bepaalde maatregelen aan moeten scherpen. Hierbij proberen wij zo min mogelijk op de zaken vooruit te lopen en stellen wij zoals altijd het welzijn van onze bewoners en cliënten voorop.

Voor nu volgen wij de volgende lijn:

 • Contacten met ‘buiten’ zijn geminimaliseerd.
  • Bewoners mogen maximaal 1 bezoeker (mits klachtenvrij) per dag ontvangen.
  • Cliënten van de dagverzorging worden gevraagd thuis te blijven
   • Uitzondering: externe cliënten voor wie het niet deelnemen aan onze dagbesteding leidt tot een onevenredige vraag aan mantel- en of thuiszorg, kunnen terecht bij onze dagbesteding in Heythuysen
  • Alle externe activiteiten zijn stopgezet.
  • Alle vrijwilligers blijven thuis.
 • Activiteiten binnenshuis zijn geminimaliseerd.
 • M.b.t. medewerkers volgen wij de RIVM-richtlijnen voor zorgmedewerkers.

De meer concrete uitwerking vindt u zoals gezegd in onderstaand bericht van 16 maart 2020. In aanvulling hierop het volgende:

 • De trombosedienst zal voorlopig niet bij Beek en Bos aanwezig zijn.
 • Na vandaag (woensdag 18 maart 2020) sluit de dagbesteding in Haelen voorlopig. Cliënten kunnen in overleg terecht bij onze dagbesteding in Heythuysen.

Update 16 maart 2020

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.Omdat we binnen Beek en Bos te maken hebben met kwetsbare personen, hebben we ook aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen gelden tot 6 april.

Medewerkers

 • Medewerkers die verkouden zijn én koorts hebben, dienen thuis te blijven. Meld dit aan je leidinggevende. Medewerkers mogen na 24 –uur klachtenvrij te zijn weer komen werken.
 • Medewerkers die in contact zijn geweest met bewezen corona-patiënten mogen werken zolang ze GEEN luchtwegklachten hebben. Hoog– risicocontacten (=gezinscontacten van mensen die het coronavirus hebben) blijven altijd thuis. 
 • In alle andere gevallen, moet je komen werken. We hebben iedereen hard nodig!
 • Het MT is zoveel mogelijk aanwezig om aanspreekpunt te zijn.

Bezoekers

 • Wij verzoeken bezoekers met klem voorlopig het bezoek tot een maximaal van 1 bezoeker per persoon per dag te beperken. Zij worden gevraagd direct naar het familielid te gaan en zich ook weer direct naar de uitgang te begeven.  M.a.w. niet te gaan rondlopen binnen het huis.
 • Bezoekers die een risicogebied bezocht hebben óf contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus, verzoeken wij dringend voorlopig niet op bezoek te komen.
 • Bij verkoudheid, hoesten en/of koorts, dienen bezoekers thuis blijven. Zij zijn weer welkom nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
 • Indien men moet waken bij een bewoner, kan in overleg met het MT van deze regel worden afgeweken.

Activiteiten

 • De externe activiteiten die binnen Beek en Bos plaatsvinden, zijn geannuleerd (tot in ieder geval 6 april). Dit betreft o.a.: de modeshow, huiskamerproject, seniorenvereniging, kienen van de buurt.
 • Tromboseprikdienst: zij worden gevraagd alleen onze bewoners te prikken en een andere locatie te zoeken voor de externe mensen.
 • Kleinschalige activiteiten gaan voorlopig nog door. Grootschalige activiteiten, zoals een  muziekmiddag, manicure etc. zijn geannuleerd.
 • Sportactiviteiten, zoals fitness en gym zijn geannuleerd.
 • Paasbrunch, Palmpasen: geannuleerd. Helaas moeten we ook het diner met Pasen alleen beperken tot de bewoners. Familie mag dan niet mee eten.
 • Pedicure, kapper, muziekwaterbed vinden voorlopig nog doorgang
 • Dagverzorging: wordt voorlopig geminimaliseerd. De deelnemers blijven in de ruimte en  komen via de achterzijde binnen.

Restaurant

 • De bewoners mogen gewoon nog gaan eten in het restaurant. Dit geldt ook voor de aanleunbewoners. De cliënten van buiten Beek en Bos kunnen vanaf morgen (dinsdag 17-3) niet meer terecht in het restaurant.
 • Bewoners en aanleunbewoners mogen ook nog gewoon een kop koffie komen drinken of komen kaarten.

Bewoners

 • Bij bewoners met verkoudheidsklachten, neem contact op met de leidinggevende hoe verder te handelen.

Cliënten wijkverpleging en hulp bij het huishouden

 • Extramurale cliënten wordt verzocht ons te informeren indien zij klachten hebben van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit stelt onze medewerkers in de gelegenheid om in te schatten of zij persoonlijke beschermingsmaatregelen (schort, handschoenen en masker) dienen te gebruiken.

 Vrijwilligers

 • We verzoeken alle vrijwilligers Beek en Bos voorlopig niet te bezoeken. Dit om onze kwetsbare bewoners te beschermen, maar ook om de vrijwilligers te beschermen. Een uitzondering hierop zijn de chauffeurs van de dagverzorging.
 • Wanneer de situatie dermate wijzigt en wij toch een beroep moeten doen op de vrijwilligers, vragen wij hen hier zoveel mogelijk gehoor aan te geven.

Overleggen

 • Alle overleggen en trainingen worden opgeschort, met uitzondering van cliëntgebonden overleggen en crisisoverleggen.

Hygiëne

Hygiënisch werken is nu nóg belangrijker, met name een goede handhygiëne:

 • Was handen goed met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je  elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Géén handen geven
 • Houd min 1,5 meter afstand

Overig

 • Deze website wordt bijgehouden met actuele informatie. Raadpleeg deze vooral!
 • De achteruitgang gaat dicht. Dit om de toestroom van bezoekers zoveel mogelijk te reguleren.
 • De stagiaires hoeven nu nog niet extra ingezet te worden.

Met vriendelijke groet,

Nettie Ramaekers, hoofd facilitaire dienst
Mariëlle Tijssen, zorgmanager
Harm Hoekstra, bestuurder

Kijk voor de actuele landen en regio’s op de website van het RIVM
 

Terug naar het overzicht

“Het welzijn van onze bewoners staat voorop, de sfeer is hier goed en doet de mensen goed, daar gaat het ons om, iedere dag weer.”

Nettie Ramaekers, Hoofd Facilitaire dienst

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl