Klachtenregeling

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten als suggesties voor verbetering.

Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie het probleem bespreekbaar maakt met de betrokkenen en eventueel de leidinggevende. Een rustig gesprek lost vaak al heel veel op.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris:

Mevrouw Romy Poeth

Telefoon: 0613694275
E-mail: romypoeth@gmail.com

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. U kunt de klacht ook opsturen naar de Klachtencommissie, p/a Zorgcentrum Beek & Bos, l’Unionlaan 1, 6093 GE in Heythuysen.

Leden klachtencommissie:

  • Dhr. T. van Gemert
  • Mevr. J. Willems
  • Vacature
Download de Klachtenregeling hier.

Onvrijwillige zorg

Heeft U een klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Burgerkracht Limburg:

Mevrouw Suzan Cox

Telefoon: 0658073319
E-mail: suzancox@burgerkrachtlimburg.nl