Klachtenregeling

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten als suggesties voor verbetering. Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie het probleem bespreekbaar maakt met de betrokkenen en eventueel de leidinggevende. Een rustig gesprek lost vaak al heel veel op.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenvertrouwenspersoon:

Dhr. R. Muijsenberg,
Telefoon: 0475-491654
E-mail: renemuijsenberg@live.nl

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel.

U kunt de klacht ook opsturen naar de Klachtencommissie, p/a Zorgcentrum Beek & Bos, l’Unionlaan 1, 6093 GE in Heythuysen.

Leden klachtencommissie:
 

  • Dhr. T. van Gemert
  • Mevr. J. Willems
  • Mevr. C. Vaes-Derks
Download de Klachtenregeling hier.