Klachtenregeling

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten als suggesties voor verbetering.

Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie het probleem bespreekbaar maakt met de betrokkenen en eventueel de leidinggevende. Een rustig gesprek lost vaak al heel veel op.

Zie hier een korte instructie voor het indienen van een klacht.

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Klachtconsult:

Telefoon: 043-8802259
E-mail: info@klachtconsult.nl

Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dit kenbaar maken door de klacht op een briefje te schrijven, in een envelop te doen en deze te deponeren in de klachtenbus op afdeling 3, bij de kapel. U kunt de klacht ook opsturen naar de Klachtencommissie, p/a Zorgcentrum Beek & Bos, l’Unionlaan 1, 6093 GE in Heythuysen.

Leden klachtencommissie:

  • Dhr. T. van Gemert
  • Mevr. J. Willems
  • Mevr. M. Creemers
Download de Klachtenregeling hier.

Onvrijwillige zorg

Heeft U een klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Burgerkracht Limburg:

Mevrouw Suzan Cox

Telefoon: 0658073319
E-mail: suzancox@burgerkrachtlimburg.nl