Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Welkom
bij Beek & Bos

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Contact opnemen

Vragen, complimenten en klachten

Vragen

Vragen staat vrij en maakt u daar alstublieft ook gebruik van. De medewerkers van Beek & Bos zijn u graag behulpzaam. Dat begint al bij binnenkomst met de medewerkers van onze receptie. Zij zijn op alle dagen bereikbaar voor vragen van 08.00 – 21.00 uur (in het weekend vanaf 09.00 uur). De medewerkers van de receptie kunnen u op de meeste algemene vragen een antwoord geven en als zij het antwoord niet weten, zoeken zij het voor u op en wordt u hierover geïnformeerd.

Maar u kunt natuurlijk ook vragen stellen aan de medewerkers van het zorgteam of de EVV’er. U kunt deze medewerkers het beste bereiken tussen 10.45 – 11.45 uur of tussen 14.00 – 15.30 uur . Tenzij er sprake is van spoed.

Wilt u meer weten over onze diensten of over werken bij Beek & Bos? Bel ons op (0475) 391700 of stuur een mail naar info@beekenbos.nl.

Onafhankelijke Clientondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen kosteloos hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. U hoeft hiervoor niets te betalen.

Wilt u meer informatie over de cliëntondersteuner. Kijk dan op www.regelhulp.nl/clientondersteuning

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Suzan Cox is cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang in samenwerking met Burgerkracht Limburg en is onafhankelijk van Beek & Bos.
Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze staat aan uw kant en alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Telefoon: 06-58073319
E-mail: suzancox@burgerkrachtlimburg.nl

Meer informatie vindt u hier.

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd staat cliënten of hun vertegenwoordiger bij door te luisteren, vragen te beantwoorden en te helpen om een oplossing te vinden. Om de rechten die de Wzd aan cliënten geeft in de praktijk te brengen.

Wilt u meer informatie over de Wet zorg en dwang of over het werk van de clientvertrouwenspersoon, dan kunt u die vinden door op de website www.dwangindezorg.nl te kiezen voor Wet zorg en dwang.

Complimenten

Wat u van onze hulp en ondersteuning vindt, horen wij graag van u. Dat is onder meer mogelijk tijdens een overleg of een persoonlijk gesprek met de EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) of met de zorgmanager. Ook via ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidzorg, kunt u ons waarderen. U helpt ons zo om onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren. Met uw waardering helpt u ook anderen in hun keuze voor een geschikte zorgaanbieder.

 

Klachten

Alle medewerkers willen hun werk zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet en betrokkenheid verrichten. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. U als cliënt of als eerste contactpersoon kan ontevreden zijn over bepaalde onderdelen van de zorg- en dienstverlening. Verzorgen is en blijft mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets mis gaan.

Wat doet u als u een klacht hebt?

Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze met ons bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, zijn wij in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U heeft als cliënt het recht door ons gehoord te worden. Bovendien is een klacht een kans voor ons om de zorg naar een hoger plan te krijgen. Deze kansen om de zorg te verbeteren, kunnen zij echter alleen benutten als we er over worden geïnformeerd.

Ons uitgangspunt is dat u in eerste instantie het probleem bespreekbaar maakt met de betrokkenen. Lukt dat niet dan kunt u de klacht bespreken met de eerstverantwoordelijk verzorgende, de teamleider, de bestuurder of een ander lid van het managementteam. Bespreekt u de klacht liever met een onafhankelijke derde dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Telefoon: 043-8802259
E-mail: info@klachtconsult.nl

Of via het klachtenformulier op de website van klachtconsult.nl

Wilt u formeel een klacht indienen bij de klachtencommissie? Dan kunt u dit  doen via de klachtenbus op afdeling 3 (bij de kapel), of bij de voorzitter van de klachtencommissie, mevrouw Judith Willems (judithwillems4@gmail.com). U kunt de klacht ook opsturen naar de Klachtencommissie, p/a Zorgcentrum Beek & Bos, L’Unionlaan 1, 6093 GE in Heythuysen.

Leden klachtencommissie:

  • Mevr. J. Willems
  • Dhr. T. van Gemert
  • Mevr. M. Creemers

Download de Klachtenregeling hier. Zie hier een korte instructie voor het indienen van een klacht.