Kwaliteitszorg

Het kwaliteitssysteem van Beek en Bos is gericht op verantwoorde zorg en verantwoord ondernemerschap en sluit aan bij het kwaliteitsmodel PREZO (PREstaties in de ZOrg). Sinds 2013 draagt Beek en Bos het PREZO Gouden Keurmerk in de Zorg. De prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Beek & Bos conformeert zich aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hierin is bepaald dat de interne en externe verantwoording verzorgd wordt via een kwaliteitsverslag. In deze rapportage wordt ingegaan op de prestaties die Beek & Bos in 2017 heeft geleverd op het gebied van de verschillende thema’s uit het kwaliteitskader, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven. U kunt hier ons Kwaliteitsverslag 2019 downloaden. Bent u benieuwd naar onze plannen voor dit jaar? Ons Kwaliteitsplan 2020 leest u hier.