sub-menu

Wilt u meer weten over onze diensten?

Bel ons: (0475) 39 17 00
E-mail: info@beekenbos.nl

Informatie aanvragen

Wij zoeken een nieuw lid voor onze cliëntenraad

woensdag 02 september 2020

‘Geborgenheid, welzijn en goede zorg in professionele handen’

Bent u gemotiveerd om hierover mee te denken?

Wegens het aftreden van één van de leden zoekt de cliëntenraad van Zorgcentrum Beek en Bos per 1 januari 2021 een nieuw lid.

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Beek en Bos te behartigen. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 5 leden, waarvan 2 cliënten.

De cliëntenraad vergadert in ieder geval 6 maal per jaar met de bestuurder. Het vergaderrooster wordt in overleg opgesteld. Daarnaast vindt er incidenteel tussentijds overleg plaats.

De werkzaamheden van de cliëntenraad zijn onbezoldigd. Gemaakte kosten – voor zover van toepassing – worden vergoed.

Profiel

De leden van de cliëntenraad:

 • Hebben directe ervaring of betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening van Beek en Bos;
 • Stellen de belangen van de cliënten voorop;
 • Zijn betrokken bij en hebben kennis van de doelgroep en de instelling;
 • Zijn in staat om onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de instelling;
 • Zijn in staat om onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van
 • cliënten in het algemeen;
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
 • Beschikken over goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband);
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van
 • standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • Zijn gemotiveerd en hebben doorzettingsvermogen;
 • Hebben voldoende tijd en energie;
 • Gaan zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie.

Reageren

Heeft u belangstelling voor de functie van lid van de cliëntenraad dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Romy Poeth, secretaris van de cliëntenraad, of Diny Jakobs, voorzitter van de cliëntenraad:

Roemy Poeth e-mail cliëntenraad@beekenbos.nl of per telefoon: 06 13694275

Diny Jakobs e-mail diny.jakobs@gmail.com of per telefoon: 0475 493995

Terug naar het overzicht

“Het welzijn van onze bewoners staat voorop, de sfeer is hier goed en doet de mensen goed, daar gaat het ons om, iedere dag weer.”

Nettie Ramaekers, Hoofd Facilitaire dienst

Zorgcentrum Beek & Bos

L'Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
T. (0475) 39 17 00
E. info@beekenbos.nl